Report comment

Antyflet tu nie chodzi o ludzi i koryto.
Jeśli Sąd Najwyższy orzeka o ważności wyborów, a jego skład będzie upolityczniony i w rękach pis to jak myślisz będą wolne wybory?? Czy jeśli wygra ktoś inny, to czy wybory nie zostaną unieważnione?