Uwaga! Zmiana organizacji ruchu w Gutowie Małym

W związku ze wznowieniem przez firmę Budimex Budownictwo Sp. z o.o. prac przy budowie wiaduktu drogowego, jako jednego z etapów wschodniej obwodnicy Wrześni, przejazd ul. Powidzką w Gutowie Małym ponownie został zamknięty.

Jak informuje wrzesiński ratusz, w okresie świątecznym, w związku z przerwą w robotach budowlanych przejazd udostępniony był dla ruchu pojazdów. Prace przy obiekcie rozpoczęły się 1 października 2019 r.

Według głównego wykonawcy robót, dotychczasowe zamknięcie przejazdu wynikało bezpośrednio z konieczności wykonywania na odcinku ponad 50 m ścian szczelinowych sięgających do głębokości nawet 13 m poniżej terenu, budowy żelbetowego przepustu o przekroju 1,5 m x 1,5 m i długości 19 m pod drogą powiatową celem przeprowadzenia cieku wodnego – Kanału Gutowskiego oraz przebudowy dwóch słupów na istniejącej sieci napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV.

Ponadto zamknięcie przejazdu wymuszone jest również koniecznością wykonania oczepów żelbetowych zwieńczających ściany szczelinowe oraz montażem konstrukcji stalowej z blachy falistej przy wiadukcie, nad istniejącą drogą powiatową. Tak jak dotychczas utrzymany zostanie ruch na wyznaczonym ciągu pieszo – rowerowym.

Redakcja NowaWrzesnia.pl

źródło i fot. UMiG we Wrześni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *