Zabytkowy wiatrak holender po remoncie!

Jak informuje Wielkopolski Konserwator Zabytków, dzięki staraniom Gminy Pyzdry dawny blask odzyskał wiatrak holender w Pyzdrach. Jeden z kilku tego typu wiatraków zachowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Po zakupieniu wiatraka od prywatnego właściciela Gmina podjęła działania związane z jego remontem. Prace prowadzone od kwietnia do grudnia 2019 roku polegały między innymi na konserwacji elementów drewnianych, remoncie „czapy” wiatraka z wykonaniem nowego pokrycia z blachy, oczyszczeniu i konserwacji ceglanych elewacji.

Wykonano również konserwację bogatego wyposażenia wiatraka, które stanowi unikatowy zespół wyposażenia młynarskiego. Mechanizm wiatraka został przygotowany do uruchomienia skrzydeł i czaszy. Obecnie trwają jeszcze prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół wiatraka, a po ich zakończeniu zostanie on udostępniony zwiedzającym.

źródło: WKZ

fot. fot. Jolanta Goszczyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *