Nowa stawka za śmieci w gminie Września

Wrzesiński ratusz informuje, że od 1 lutego 2020 r. obowiązuje tylko jedna podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22 zł od osoby na miesiąc. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych.

Za brak segregacji odpadów zostanie naliczona stawka podwyższona w wysokości: 44 zł od osoby na miesiąc.

Treść uchwały Nr XI/128/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dostępna jest pod linkiem https://bip.wrzesnia.pl/strona-23716-title2_Rocznik_2019_Uc….

Tylko za miesiąc styczeń br. płacimy za „śmieci” według starych stawek (tj. 17 zł od osoby w przypadku zadeklarowanych segregowanych śmieci i 22 zł od osoby w przypadku zadeklarowanych niesegregowanych śmieci).  Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty otrzyma każdy właściciel nieruchomości.

W zawiadomieniu tym zostanie wskazana wysokość należnej opłaty, termin jej uiszczenia, a także numer indywidualnego rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat.

Jednocześnie informujemy, że zmiana stawki opłaty oraz ustawowa konieczność sposobu zbierania odpadów w sposób selektywny nie wymaga składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszelkie dodatkowe informacje, w tym zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów bio, można zgłosić osobiście: w siedzibie tut. Urzędu, pok. nr 7, telefonicznie pod numerem telefonu: 61/640 40 40 lub za pomocą poczty elektronicznej: wrzesnia@wrzesnia.pl

źródło i fot. UMiG we Wrześni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *