Zawieszenie kar w Wydziale Komunikacji

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz komunikatem Starosty Wrzesińskiego, który apeluje do mieszkańców powiatu o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym, wydano decyzję o zawieszeniu kar w wydziale komunikacji.

Iinformujemy, że wstrzymuje się wszczęcia postępowań w sprawie nałożenia kar z tytułu naruszeń, o których mowa w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu Drogowym tj.:
– niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu przez właściciela w terminie nieprzekraczającym 30 dni,
– niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Obecna sytuacja traktowana jest jako siła wyższa w rozumieniu  art.  189e Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W związku z powyższym, właściciele pojazdów, którzy nabyli lub  zbyli pojazd oraz sprowadzili pojazd z terytorium Unii Europejskiej, a termin na wykonanie obowiązku zgłoszenia faktu nabycia/zbycia lub przerejestrowania pojazdu sprowadzonego z UE upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (tj. w okresie od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. )  nie będą karani za to naruszenie. Jednocześnie informujemy, iż formalności tych należy dopełnić niezwłocznie po ustaniu obecnej sytuacji.

Informujemy jednocześnie, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP na stronie www.gov.pl w zakładce „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu”, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierowanej na adres Starostwo Powiatowe we Wrześni, Wydział Komunikacji ul. Chopina 10, 62-300 Września. Do wniosku zgłaszającego zbycie lub nabycie pojazdu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności (umowa kupna sprzedaży, faktura itp.)  

źródło: Powiat Wrzesiński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *