Od środy otwarte zerówki w szkołach podstawowych w gminie Września

Od 6 maja br. otwieramy oddziały przedszkolne (zerówki) w szkołach podstawowych – czytamy w komunikacie wrzesińskiego ratusza.

W związku z decyzją o otwarciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedstawiamy wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących, przygotowane przez organ prowadzący zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

1. W pierwszej kolejności z oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Zajęcia dla dzieci prowadzone będą w godzinach 8.00-13.00, dziecko należy przyprowadzić do szkoły najpóźniej do godziny 8.15.

4. Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk, którego należy użyć przed wejściem do budynku.

5. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową. Nie realizujemy dowozu dziecka do szkoły.

6. Dziecko powinno mieć indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.

7. Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej w szkole z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.

8. Przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny oddaje nauczycielowi wypełnione: „Ankietę dla rodziców/opiekunów prawnych” oraz „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka”.

9. Przed wejściem na zajęcia, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

10. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek.

11. Na terenie szkoły dziecko będzie przebywać bez maseczki.

12. Jeśli w trakcie trwania zajęć nauczyciel zauważy niepokojące objawy chorobowe u dziecka niezwłocznie powiadomi rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka.

źródło i fot. UMiG we Wrześni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *