Gmina Pyzdry nie otwiera przedszkoli od 6 maja. Komunikat burmistrza

Komunikat Burmistrza Pyzdr dotyczący otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pyzdry.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie umożliwiające wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Po konsultacji z dyrektorami szkół oraz wcześniejszym rozeznaniu przez dyrektorów wśród rodziców zapotrzebowania dotyczącego uruchomienia placówek, podjąłem decyzję o nie wznawianiu ich działalności od 6 maja 2020 r.

Jednocześnie informuję, że placówki są gotowe na przyjęcie dzieci jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie u Dyrektorów szkół lub w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach – Referat Oświaty pod numerem 063 27 68 333 wew. 117

Przedszkole Publiczne: „Bajkowy Świat” nie wznowi działalności z dniem 6 maja 2020 r.
Zajęcia opiekuńcze zostaną uruchomione w późniejszym terminie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz potrzeb rodziców/opiekunów ( minimum 24 dzieci zgłoszonych do opieki )

Zajęcia opiekuńcze w klubie dziecięcym: „ Przystanek Maluchowo” zostaną wznowione z chwilą uruchomienia przedszkola ( bez względu na liczbę zainteresowanych osób ).

Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie również nie wznowi działalności z dniem 6 maja 2020 r. ze względu na znikome zainteresowanie rodziców.

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu placówek oświatowych Gminy Pyzdry będę informował na bieżąco.

                            Burmistrz Pyzdr
                      /- / Przemysław Dębski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *