Budżet gminy Września w czasach pandemii

Po raz kolejny grupa piętnastu radnych współpracujących w Radzie Miejskiej we Wrześni spotkała się z burmistrzami, by analizować sytuację finansową i dane prowadzące do podejmowania decyzji na temat budżetu gminy Września w roku 2021.

Tym razem analizowaliśmy dochody bieżące i wydatki bieżące – na podstawie danych z minionych lat.

Przed spotkaniem radny Ryszard Szwajca zgłosił uwagę, że planując budżet na przyszły rok musimy uwzględnić fakt trwania pandemii i jej wpływu na dochody budżetu i tym samym nie przekraczać zaplanowanych wydatków roku 2020.

Radny Maciej Baranowski zwrócił uwagę, że w 2020 roku nasze zaplanowane wydatki na oświatę wzrosły względem roku 2019  o kolejne 6,5 mln do kwoty 70,8 mln, natomiast subwencja i dotacja wzrosła o zaledwie 454 tys. zł. do wysokości prawie 41 mln. Resztę musimy dokładać z własnych dochodów a więc oznacza to, że przynajmniej co do oświaty szykują się nam zwiększone wydatki.

Co do dochodów to radni podtrzymali zdanie, że nie możemy podnosić podatków dla naszych mieszkańców. Radny Mirosław Zgoliński podkreślił, że od 10 lat utrzymujemy podatek rolny na tym samych poziomie, najniższym w naszym powiecie – ze stawką 38,50 zł za 0,1 tony żyta podstawy obliczenia podatku.

Włodzimierz Wawrzyniak przypomniał, że będąc radnym VI kadencji wraz z innymi radnymi wprowadziliśmy 16. września 2014 zwolnienie wszystkich mieszkań w naszej gminie z podatku od nieruchomości.

Członek Wrzesińskiego  Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców a zarazem radny kilku kadencji Rady Miejskiej Stefan Ogrodowicz podkreślił, że jeśli chodzi o podatek od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza to stawka podatku od wielu lat jest niepodnoszona i zarazem jest najniższą w Wielkopolsce.

Jesienią 2019 roku planowane na rok 2020 dochody bieżące opiewały na kwotę 221 mln zł, natomiast wydatki 212 mln zł, biorąc pod uwagę planowane spłaty kredytów w kwocie 3,3 mln zł, przewidywana do wykorzystania kwota na inwestycje to około 5,5 mln zł.

Na tym etapie dyskusji, kiedy nie znamy jeszcze wszystkich finansowych skutków pandemii, taki ostrożny szacunek kwoty przeznaczonej na inwestycje wydaje się prawidłowy.

Radni: Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński.

Redakcja NowaWrzesnia.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *