Projekt budżetu Gminy Września na rok 2021

W poniedziałek, 16 listopada, zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gmina Września Tomasz Kałużny złożył Radzie Miejskiej we Wrześni projekt budżetu gminy na rok 2021. Prace nad projektem budżetu trwały od dwóch miesięcy.

Przyjęto, podobnie jak w latach wcześniejszych, że stawki podatków pozostaną na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że w roku 2021 nie planuje się żadnych podwyżek podatków lokalnych. Niskie stawki podatkowe zawsze były zachętą do inwestowania we Wrześni i tak będzie również w roku przyszłym.

W zakresie inwestycji, założono zakończenie już realizowanych zadań inwestycyjnych, a zaplanowanie nowych ograniczono wyłącznie do takich, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE lub krajowych.

Bardzo ostrożne planowanie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych związane jest z trwającą pandemią, która stanowi realne zagrożenie dla budżetów samorządów. Niestety dziś nikt nie może dokładnie przewidzieć jak długo jeszcze będzie trwała pandemia, jak głębokie będzie spowolnienie gospodarcze i jakie będą jego skutki finansowe dla gospodarki, a więc podatników. To rodzi obawy o wpływy z podatków zarówno na poziomie samorządów, jak i budżetu państwa, z którego samorządy uzyskują subwencje, dotacje na zadania zlecone oraz cześć podatku PIT i CIT.

Pierwsze skutki pandemii są widoczne już w roku bieżącym. Budżet gminy jest w tym względzie podobny do budżetu domowego – możemy planować wydatki wyłącznie w oparciu o spodziewane dochody. W tak trudnej i niepewnej sytuacji bezpieczniej jest planować budżet ostrożnie, przyjmując realne założenia, szczególnie dotyczące dochodów i być ewentualnie mile zaskoczonym, że jest lepiej niż się spodziewaliśmy, zamiast tworzyć budżet „życzeniowo” i w oderwaniu od aktualnych realiów.

źródło i fot. UMiG we Wrześni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *