Zmiany w powiatowym budżecie

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego po raz kolejny odbyła się zdalnie.

Zanim radni przystąpili do obradowania nad kwestiami budżetowymi, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego. Ustalenie tych opłat, wynikające z ustawy, dotyczyło przyszłego roku.

Uzasadniając zmiany w budżecie, skarbnik powiatu Beata Matuszewska wskazała, że powiat otrzymał dodatkowe środki od wojewody wielkopolskiego na realizację projektu „Aktywna Tablica” w wysokości 112 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 15 interaktywnych monitorów dotykowych oraz 19 specjalistycznych laptopów dla powiatowych jednostek oświatowych. Ponadto powiat otrzymał granty w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w wysokości 419.490 zł. Za tę kwotę do końca listopada w środki ochrony indywidualnej zostaną doposażone stanowiska pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Środowiskowych Domach Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia radni zdecydowali także o wydłużeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2029 roku, co ma związek z zobowiązaniami planowanymi do zaciągnięcia przez powiat zobowiązaniami. Wśród pozostałych dokonanych zmian dominowały te dotyczące inwestycji drogowych. W prognozie znalazł się m.in. zapis dotyczący przebudowy drogi powiatowej Targowa Górka-Mała Górka, która stanowi dalszy etap inwestycji realizowanej od 2007 roku. Kontynuacja zostanie sfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za kwotę 240 tys. zł. Takie same kwoty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych posłużą przebudowom dróg w Nowym Folwarku oraz na odcinku między Sokolnikami a Szamarzewem, co również znalazło swoje odzwierciedlenie w WPF-ie.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodano ponadto zapis o budowie boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Przedsięwzięcie rozpoczęto w tym roku. W przyszłym planowane jest podjęcie prac budowlanych, które mają być w całości sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki pozyskaniu przez powiat wrzesiński funduszy w ramach tego projektu, w 2021 roku możliwa będzie również kontynuacja robót budowlanych przy Powiatowej Scenie Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu. Obiekt znacząco ucierpiał podczas pamiętnej nawałnicy w sierpniu 2017 roku. Dzięki kwocie w wysokości 250 tys. zł możliwe jest wznowienie prac, które przyczynią się do odzyskania przez niegdysiejszy kościół ewangelicki dawnej świetności. Wszystkie uchwały związane z budżetem powiatu wrzesińskiego zostały przyjęte przy pięciu głosach wstrzymujących.

Na zakończenie przewodniczący Marek Przyjemski przypomniał radnym o planowanej debacie budżetowej, która najprawdopodobniej odbędzie się w trybie stacjonarnym.

źródło: Powiat Wrzesiński/Klara Skrzypczyk

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *