Potrzebne osocze ozdrowieńców

Jeśli wyzdrowiałeś po przechorowaniu COVID-19 lub przebyłeś bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, to twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomóc leczenie chorych z ciężkimi objawami zakażenia koronawirusem.

Osoba chcąca oddać osocze musi spełniać podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 roku w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Osocze może zostać pobrane od osób w wieku od 18 do 65 lat, które przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (co potwierdza się poprzez okazanie laboratoryjnego wyniku testu lub wpisu w systemie pacjent/gabinet.gov.pl), są uznane za wyleczone i czują się zdrowe.

Od zakończenia izolacji lub od daty uzyskania dodatniego wyniku badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 musi minąć 14 dni. W przypadku osób, u których w przeszłości przeprowadzono transfuzję oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane są dodatkowe badania, które wykonuje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

We wrzesińskim oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Słowackiego 2 ozdrowieńcy mogą oddawać krew pełną. Zabieg ten polega na pobraniu standardowej jednostki krwi (450 ml), którą rozdziela się na trzy frakcje: krwinki czerwone, krwinki płytkowe oraz osocze.

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów. Następnie dzieli się je na dawki ok. 200 ml i zamraża. W zależności od zawartości przeciwciał neutralizujących wirusa w osoczu, chorym na koronawirusa przetacza się od 200 do 400 ml tego składnika krwi.

źródło: Powiat Wrzesiński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *