Rada Miejska uchwaliła budżet Wrześni na 2021 rok

W czwartek, 17 grudnia br. odbyła się sesja budżetowa Rady Miejskiej we Wrześni. Najważniejszym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Września na przyszły rok.

Prace nad projektem toczyły się od 3 miesięcy, w tym czasie analizowano wnioski do budżetu, prognozy dochodów i wydatków. Projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz 1 grudnia przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej we Wrześni. Żaden z radnych nie głosował przeciw.

W budżecie zaplanowano ponad 23,4 mln zł na zadania majątkowo-inwestycyjne, w tym przebudowę drogi w Białężycach, budowę innych dróg i chodników, rozbudowę ścieżki pieszo-rowerowej nad Zalewem Wrzesińskim (w tym budowę nowego odcinka ścieżki, budowę oświetlenia oraz przebudowę mostu w Psarach Polskich), modernizację świetlicy w Psarach Małych, budowę Centrum Edukacji Ekologicznej, rewitalizację Parku im. Piłsudskiego we Wrześni oraz innych terenów zielonych, rozbudowę oświetlenia ulic, kanalizacji sanitarnej oraz stworzenie nowego systemu informatycznego, który umożliwi mieszkańcom załatwienie przez internet większości spraw urzędowych.

W budżecie zaplanowano również szereg innych wydatków, w tym na utrzymanie szkół i przedszkoli, bezpłatnej komunikacji publicznej, targowiska, terenów zielonych i miejsc rekreacji, zapewnienie świadczeń z pomocy społecznej oraz wydatków z tzw. funduszy sołeckich.

Do projektu budżetu przedstawionego przez Burmistrza zgłoszono poprawki, których przyjęcie mogłoby skutkować np. likwidacją bezpłatnego biuletynu Wieści z Ratusza lub zawieszeniem wydatków na współpracę międzynarodową (Garbsen) lub rezygnacją z opracowania różnego rodzaju dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania środków UE lub brakiem należytego upamiętnienia w przyszłym roku 120. rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich. Powyższe propozycje, jak i dodatkowe zgłoszone przez radnych: Damiana Staniszewskiego, Kornela Tomczaka i Bogumiła Kwiatkowskiego nie zostały przyjęte.

Budżet na rok 2021 przyjęto przy 14 głosach „za” i 5 głosach  “przeciw”

Za podjęciem uchwały budżetowej głosowali radni: Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szczęśniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak i Mirosław Zgoliński.

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia budowy obwodnicy Wrześni, podjęto uchwałę o nadaniu jej nazwy ul. Niepodległości. Zdecydowano również o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kolejowej i ul. Przemysłowej we Wrześni oraz zmianie planu dla terenu położonego w Białeżycach.

W związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi podczas obrad, a dotyczącymi publikacji obwieszczenia o terminie konsultacji projektu Programu ochrony środowiska na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027 dla Miasta i Gminy Września”, burmistrz zdecydował o wycofaniu tego projektu z porządku obrad. Podczas sesji wprowadzono ostatnie zmiany do budżetu gminy na rok 2020 oraz uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Września na lata 2021 – 2033.

Redakcja NowaWrzesnia.pl

1 comment on “Rada Miejska uchwaliła budżet Wrześni na 2021 rok

  1. Co roku w naszym miescie Rada Miejska uchwala „Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie Miasta i Gminy Wrzesnia”. W zwiazku z pracami nad programem, zglosilismy trzy pomysly – niestety zostaly odrzucone glosami radnych z UW, PO i czesci radnych PiS. Wlasnie dobiegly konca burzliwe prace nad budzetem gminy Wrzesnia na kolejny rok. Ostatecznie zgloszone przez nas pomysly przepadly glosami Unii Wrzesnian i Platformy Obywatelskiej, wspartych przez czesc radnych Prawa i Sprawiedliwosci. Pomimo tego bedziemy nadal przekonywac do naszych pomyslow tak burmistrza Wrzesni, jak i radnych ze wszystkich ugrupowan

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *