We wrzesińskim szpitalu wznowiono porody rodzinne. Sprawdź warunki

Zarząd „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 18 lutego 2021 roku wznowione zostało prowadzenie tzw. „porodów rodzinnych”.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną obecność osoby towarzyszącej w trakcie porodu może mieć miejsce po spełnieniu następujących zasad:

  • W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba, wyłącznie za zgodą Kierownika Oddziału Położniczo – Ginekologicznego).
  • Przy przyjęciu do Szpitala pacjentki rodzącej, osoba towarzysząca obowiązkowo musi poddać się testowi antygenowemu na obecność wirusa SARS-Cov-2. W tym celu wraz z pacjentką zgłasza się na TRIAGE prowadzony przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie wykonywany jest test na obecność wirusa SARS-Cov-2. Przed wykonaniem testu osoba uczestnicząca w porodzie podpisuje zobowiązanie do uiszczenia opłaty za wykonanie testu i przekazane przez Szpital środki ochrony osobistej (atestowana maseczka i fartuch fizelinowy) w wysokości 70 zł.
  • Opłata winna zostać uiszczona w laboratorium Szpitala (budynek starej części Szpitala), w razie możliwości przed rozpoczęciem akcji porodowej lub ewentualnie po jej zakończeniu. Istotnym jest, aby dokument potwierdzający wniesienie opłaty został dostarczony na Oddział Ginekologiczno-Położniczy przed wypisaniem matki z dzieckiem z Oddziału.
  • W przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu osoba uczestnicząca w porodzie może udać się na Oddział Położniczo-Ginekologiczny.
  • Ze względów bezpieczeństwa, osoba towarzysząca w trakcie porodu, jak i pacjentka rodząca podczas przemieszczania się po terenie szpitala (ciągi komunikacyjne) muszą mieć zasłonięte usta i nos atestowaną maseczką ochronną. Osoba towarzysząca dodatkowo podczas porodu ubrana jest w dostarczony przez Oddział fartuch fizelinowy.
  • Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny 2-metrowy dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych. Należy też przestrzegać zasad epidemiologicznych obowiązujących na terenie szpitala i stosować się do zaleceń lekarskich i personelu medycznego.
  • Po 2 godzinach od zakończenia porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza szpital.
  • W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
  • W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w szpitalu.

źródło: Szpital Powiatowy we Wrześni

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *