Zabytki z Drumlisk na wrzesińskim Sokołowie!

Dobiega końca budowa północno-wschodniej obwodnicy Wrześni. Nowa droga połączy Gutowo Małe z Sokołówkiem. Przy każdych takich inwestycjach ziemnych prowadzone są badania archeologiczne.

Na tym odcinku prace prowadziła Pracownia Archeologiczna ARKADIA z Leszna. Promesę na zabytki archeologiczne wystawiło Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich. Prace prowadzone były zgodnie z warunkami pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 398/2019/C.

Badania archeologiczne prowadzone były na stanowisku Sokołowo 13 (AZP 54-34/34), w miejscu gdzie w średniowieczu istniała miejscowość o nazwie Drumliska lub Drumlisko. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1411 r. Od XVI w. osada opustoszała.

Podczas badań archeologicznych pozyskano liczne artefakty: narzędzia żelazne (noże), kamienne (żarna), liczną ceramikę, kości zwierzęce. Natrafiono także na piec, doły słupowe, pozostałości budynku, jamy itp. Szczegóły badań zaprezentowane zostaną przez archeologa Krzysztofa Nowaczyka w przygotowywanym przez wrzesińskie muzeum kolejnym zeszycie „Museiona Wrzesińskiego”.

Obecnie pracownicy Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich rozpoznają materiał archeologiczny. Po rozpoznaniu zostanie przygotowana dokumentacja do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków celem zdeponowania w muzeum tych zabytków.

źródło i fot. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *