W parku powstanie kaskada wodna!

Gmina Września ogłosiła drugi przetarg na wykonanie kaskady wodnej na terenie rekreacyjnym przy ul. Suwalskiej we Wrześni. Planuje się wykonanie przebudowy rowu, aby utworzyć nowy element krajobrazowy.

W istniejącym rowie wykonane zostanie kilka progów kamiennych. Kaskada będzie zasilana wodami rzeki Wrześnica. Planowane jest również zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dodatkowych utwardzeń przy ciągu pieszym zlokalizowanym wzdłuż rowu i montaż trzech urządzeń dla dzieci: peryskop, koło optyczne i eko-memory przedstawiające elementy związane z pozyskiwaniem energii z przepływającej wody i wiatraków jako energii odnawialnej.

Redakcja NowaWrzesnia.pl

źródło i fot. UMiG we Wrześni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *