Akcja „Trzeźwy kierowca” w centrum miasta

100 sztuk pakietów profilaktycznych dla kierowców zawierających, m.in. jednorazowy alkotest zostało rozdanych mieszkańcom Wrześni. Celem akcji było uświadomienie kierowcom jak niebezpieczne jest prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Akcja prowadzona pod hasłem „Bo życie jest lepsze niż picie” miała również zwrócić uwagę, że alkohol negatywnie wpływa na ich spostrzegawczość, czas reakcji czy ocenę odległości. Będąc pod jego wpływem kierowcy nie zdają sobie sprawy z ograniczeń oraz bardzo często przeceniają swoje możliwości. Ryzykowne zachowanie może zakończyć się najwyższym wymiarem kary: utratą życia, śmiercią osoby najbliższej albo śmiercią innego uczestnika ruchu drogowego.

Akcja została przeprowadzona 22 i 23 lipca br. na terenie miasta przez Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Annę Grzybowską oraz Z-cę Komendanta Straży Miejskiej Annę Hedrych-Stanisławską. Patronat nad akcją objęła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Polskie prawo* rozróżnia:

1. Stan po użyciu alkoholu, gdy stężenia alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm³ wydychanego powietrza). Wymiar kary (wykroczenie, Kodeks wykroczeń): grzywna do 5 tys. zł., zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat, areszt.
2. Stan nietrzeźwości, gdy stężenia alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila (powyżej 0,25 mg w 1 dm³ wydychanego powietrza). Wymiar kary (przestępstwo, Kodeks karny): grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów do 10 lat, dożywotnie, kiedy w wypadku giną ludzie, pozbawienie wolności do 2 lat, recydywiści do 5 lat, sprawcy wypadków, w których są ofiary w zależności od klasyfikacji karnej 10-15 lat.
* Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi art. 46 ust. 2 i 3.

Fot. Straż Miejska Września

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *