Mieszkanie Plus we Wrześni: Ważne informacje

W dniu 28 maja 2021 r. Rada Miejska we Wrześni uchwaliła zasady przeprowadzenia naboru wniosków oraz kryteria pierwszeństwa, które będą miały zastosowanie przy najmie mieszkań wybudowanych w ramach programu „Mieszkanie Plus” we Wrześni.

Kryteria oceny wniosków zostały opracowane na podstawie propozycji przedstawionych już w marcu przez radnych Annę Szlachetkę oraz Wojciecha Szcześniaka.

W wyniku realizacji tej inwestycji przy ul. Bronisławy Śmidowicz we Wrześni, powstanie sto nowych, dwu- i trzypokojowych mieszkań, których najemcy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w opłacaniu czynszu najmu w oparciu o zapisy ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, nazywanej również ustawą „Mieszkanie na start”. Niezależnie od tych dopłat najemcy będą mieli możliwość korzystania z dodatku mieszkaniowego.

Wnioski składane będą elektronicznie w udostępnionym generatorze wniosków. Następnie w ciągu czternastu dni wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia do urzędu niezbędnych dokumentów w formie papierowej.
Złożone wnioski zostaną przez gminę zweryfikowane i każdemu z nich będą przyznane punkty – zgodnie z określonymi przez Radę Miejską kryteriami (Uchwała nr XXIV/231/2021). Na uzyskanie największej liczby punktów mogą liczyć przede wszystkim rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne oraz mieszkańcy naszej gminy.

O zawarcie umowy mogą jednak ubiegać się wszyscy zainteresowani, nawet jeżeli nie spełniają żadnego z kryteriów pierwszeństwa. Po przeprowadzeniu oceny punktowej sporządzona zostanie lista najemców uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Lista ta przekazana zostanie inwestorowi.

Zawarcie umów będzie jednak poprzedzone dokonaniem przez inwestora badania zdolności czynszowej oraz weryfikacji sytuacji finansowej najemców w BIG InfoMonitorze. Przyszli najemcy zobowiązani będą również do wpłacenia kaucji zabezpieczającej stanowiącej maksymalnie 6-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal.

UWAGA! Dokładna data rozpoczęcia naboru nie jest jeszcze ustalona. Informacje o kolejnych etapach i terminach realizacji programu oraz o naborze będą na bieżąco przekazywane w biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz na stronie internetowej urzędu. Szczegóły dotyczące programu dostępne są również na stronie wrzesnia.mdr.pl

Fragmenty z prezentacji radnej Anny Szlachetki, omawianej podczas posiedzenia wspólnego komisji w dniu 26.05.2021 r.

Program Mieszkanie Plus kierowany jest do osób, które z jednej strony nie mają gotówki na zakup mieszkania oraz nie mają możliwości ubiegania się o kredyt hipoteczny, z drugiej strony ich dochody są zbyt duże, by ubiegać się o mieszkanie komunalne bądź socjalne. Program przewiduje budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, tzw. najem instytucjonalny, z możliwością dojścia do własności przez okres ok. 30 lat.
Realizowany jest przez inwestora we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju – spółką akcyjną należącą do Skarbu Państwa, oferującą instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków.

Co ważne – inwestorem nie jest tu Gmina Września, budowa nie jest finansowana z pieniędzy podatników. Środki zainwestowane w budowę są zwracane – w ciągu ok. 30 lat – z czynszów najmu. Gmina Września nie będzie również wynajmującym lokali powstałych w ramach programu (nie są to lokale komunalne, Gmina Września nie określa stawek czynszowych dla tych lokali). Otwarta jest jednak na współpracę i realizację wszelkich zadań określonych ustawowo, które przyczynią się do szeroko rozumianego rozwoju mieszkalnictwa i udzielania pomocy finansowej w utrzymywaniu mieszkania osobom uprawnionym.

Osiedle powstające przy ul. Bronisławy Śmidowicz to dwa czterokondygnacyjne budynki o nowoczesnej, minimalistycznej architekturze. Zaprojektowano w nich 100 mieszkań – dwu i trzypokojowych oraz 150 miejsc postojowych naziemnych. W każdym budynku są po dwie klatki schodowe oraz windy. Mieszkania przekazane najemcom będą wykończone, najemca wyposaża je jedynie w meble oraz sprzęt RTV/AGD.
Dostępne są także mieszkania dostosowane dla osób poruszających się na wózku; z szerokimi korytarzami i otworami drzwiowymi, odpowiednio urządzoną, przestronną łazienką i innymi udogodnieniami. Najmłodsi będą mieli do dyspozycji bezpieczny plac zabaw.

Planowany termin zakończenia budowy to IV kw. 2021 r.

Wobec faktu, że – jak już wiadomo – chętnych jest znacznie więcej niż mieszkań, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, kompetencje do ustalenia komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do niego (np. młodym małżeństwom, wielodzietnym rodzinom, niepełnosprawnym) przyznano samorządom; w każdej gminie te kryteria są inne, ponieważ każda społeczność ma inne potrzeby. Kryteria te Rada Miejska określa w drodze uchwały.

Podkreślić jednak należy, że mimo określonych przez radę kryteriów pierwszeństwa, każda osoba zainteresowana, nie spełniająca nawet jednego z nich, może ubiegać się o lokal.
Co istotne przed zawarciem umowy najmu, to wynajmujący dokona sprawdzenia zdolności czynszowej najemców – dochody rodziny (w tym np. świadczenie 500+) muszą być one wystarczające, aby opłacić czynsz i rachunki. Wynajmujący zweryfikuje również, czy najemca reguluje na bieżąco inne swoje zobowiązania (BIK).

Wnioski składane będą drogą elektroniczną za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie internetowej urzędu. Natomiast w późniejszym czasie osoby ubiegające się o najem, będą zobowiązani do dostarczenia niezbędnych dokumentów. Weryfikacji złożonych wniosków oraz oceny punktowej, na podstawie przyjętych uchwałą kryteriów dokonywać będzie Gmina Września. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności wpisu na listę najemców decydować będzie kolejność wpływu wniosku. Następnie zostanie utworzona lista wniosków uszeregowanych według ilości punktów, lista taka przekazana zostanie inwestorowi celem zawarcia umów (po weryfikacji zdolności czynszowej).

Na gminie ciążyć będzie jeszcze jedno zadanie – realizowanie dopłat do czynszu dla najemców lokali powstałych w ramach programu. Taką dopłatą objęte są tylko mieszkania na wynajem wybudowane we współpracy z gminą. Dopłaty są przyznawane co roku (ponieważ sytuacja materialna najemcy może się zmienić). Maksymalnie najemca może z niej korzystać przez 15 lat. Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy – w ramach obecnie przyznawanych dopłat (w innych miastach) oscyluje w zakresie od ok. 150 do 800 zł miesięcznie.

Wsparcie to funkcjonuje niezależnie od wypłacanych przez gminę dodatków mieszkaniowych i co ważne nie obciąża budżetu gminy. Środki na ten cel przekazywane są cyklicznie gminom – w miesięcznych transzach za pośrednictwem Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – na podstawie zawartej umowy.

Podjęcie uchwały to pierwszy krok zmierzający do uruchomienia procesu przyznawania dopłat dla najemców powstającego w ramach programu zasobu mieszkaniowego. To realna pomoc finansowa dla najemców, realizowana we współpracy gminy z prywatnym inwestorem.

źródło: UMiG we Wrześni (Jakub Goc)

fot. Mieszkanie Plus Września

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *