Władze miasta ruszają z usługą transportową!

Wrzesiński ratusz informuje, że od 2 sierpnia 2021 r. uruchomiona zostanie, dla mieszkańców Gminy Września z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, usługa transportowa door-to-door. To dzięki zakupionemu nowemu pojazdowi.

– usługa świadczona będzie osobom uprawnionym, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 – 16:00,
– zamówienia na przewozy przyjmowane będą z jednodniowym wyprzedzeniem od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 14:00 pod numerem telefonu (61) 640 73 00.

Z usługi transportu door-to-door korzystać mogą:
– osoby powyżej 75 roku życia,
– osoby pełnoletnie poniżej 75 roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu, chorób neurologicznych i/lub schorzeń narządu wzroku,
– osoby, które ukończyły 18 rok życia, wymagające wsparcia w zakresie mobilności, zarówno posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) jaki i nie posiadające orzeczenia, a mające realny problem w poruszaniu się.

W celu skorzystania z usługi należy:
-wypełnić formularz zgłoszeniowy,
– zapoznać się i zaakceptować Regulamin świadczenia usługi transportowej door-to-door,
– osoby z niepełnosprawnością powinny dołączyć również kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Druki do zgłoszenia usługi transportowej door-to-door dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Fabryczna 14 i w oddziałach: ul. Chopina 8 oraz ul. Słowackiego 39, a także na stronie internetowej Ośrodka www.ops.wrzesnia.pl .

Wymagane dokumenty należy złożyć przed pierwszym skorzystaniem z usługi door-to-door w Punkcie Wspierania Społeczności Lokalnej przy ul. Chopina 8 we Wrześni. Po złożeniu dokumentów i zakwalifikowaniu osoba uprawniona otrzyma, tego samego dnia, bezpłatnie kartę umożliwiającą korzystanie z usługi.

Usługa indywidualnego transportu door-to-door jest realizowana w ramach konkursu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

materiał prasowy

fot. UMIG we Wrześni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *