Usuwanie azbestu z terenu Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września w związku z rozpoczęciem zadania „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Września”, ogłasza nabór wniosków dla zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest.

Celem udziału w przedsięwzięciu, należy skorzystać z formularza wniosku, który wraz ze stosownymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 lub Referatu Komunalnego przy ul. Chopina 8 we Wrześni, w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Formularze wniosków są do pobrania w siedzibie urzędu lub ze strony internetowej www.wrzesnia.pl w dziale mieszkaniec, ochrona środowiska.

Pomoc udzielana z budżetu Gminy Września oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, obejmuje demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, nie uwzględniając kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych określa Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Września nr 194 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Września na rok 2022″. Usuwanie azbestu rozpocznie się wraz z wyborem wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu.

źródło i fot. UMiG we Wrześni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *