Praca w branży opiekuńczej za granicą – jak znaleźć rzetelnego pracodawcę

Wysokie zapotrzebowanie i atrakcyjne stawki w państwach Europy Zachodniej sprawiają, że na polskim rynku pojawia się wiele ofert pracy w branży opieki senioralnej za granicą, głównie w Niemczech. Wiele agencji rekrutujących chętnych na to stanowisko informuje w ogłoszeniach o wysokich zarobkach. W rzeczywistości łatwo trafić jednak na nieprecyzyjne zapisy w umowach, które mogą być ryzykowne dla pracowników. Jak się przed tym uchronić?

Obecnie aż 21,8% mieszkańców Niemiec ma co najmniej 65 lat1, będąc tym samym zagłębiem ofert pracy w opiece nad seniorami. Nasi zachodni sąsiedzi są także jednym z rynków najatrakcyjniejszych płacowo, a w przyszłości płaca minimalna ma zostać tam podniesiona z 9,60 euro brutto na godzinę do 12 euro, czyli o 25%.2 Jest to istotna informacja, ponieważ agencje zatrudniające opiekunów wykonujących swoje obowiązki w Niemczech muszą przestrzegać stawek minimalnych obowiązujących w obu państwach, a wysokość wynagrodzenia każdego pracownika powinna być jasno określona w umowie.

Sygnały alarmowe w umowie

W rzeczywistości wysokość wynagrodzenia i warunki umowy w ofertach pośredników często są niedoprecyzowane lub sformułowane nieprawidłowo. Do częstych praktyk nieuczciwych pracodawców należą np. odroczenie podpisania umowy do nawet 3. miesiąca wykonywania pracy, nieodprowadzanie składek lub podatków. W konsekwencji, opiekun może być zmuszony do samodzielnego rozliczania się z urzędem skarbowym, płacenia składek ZUS lub pokrycia kosztów związanych z transportem do miejsca świadczenia usług.

– Umowa to najważniejszy element wiążący agencję i pracownika, która daje obu stronom poczucie bezpieczeństwa i komfortu. W Promedica24 rozpoczynając współprace już samego od początku zapewniamy naszym opiekunom rzetelną umowę. Oferujemy stawkę nie mniejszą niż minimalna krajowa oraz informujemy o odprowadzanych składkach ZUS i podatkach. Oprócz tego każdy pracownik ma dostęp do opieki medycznej, ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i od nieszczęśliwych wypadków. Opiekun otrzymuje także wsparcie i pomoc koordynatora – komentuje Beata Czech, Dyrektor Wykonawcza w Promedica24

Przed podjęciem pracy w opiece nad osobami starszymi należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy w umowie, które dotyczą:

1. Składki ZUS, czyli ubezpieczenia społecznego – podlegają odliczeniu od dochodu. Składkami ZUS są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika.

2. Odprowadzania podatku, w którym zawarte jest m.in. ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki formularzowi A1 i na podstawie karty EKUZ umożliwia ono dostęp do leczenia za granicą.

Nieodprowadzanie składek ZUS przez agencję lub odprowadzanie ich w kwocie zaniżonej przekłada się m.in. na kwotę przyszłej emerytury. Niedopilnowanie odpowiednich zapisów w umowie może sprawić, że opiekun w sytuacji kryzysowej nie będzie mieć możliwości skorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, w tym pomocy medycznej na terenie obcego kraju.

– Należy zauważyć, że nie tylko firmy, ale także ich pracownicy często nie chcą ujawniać, że pracują nieformalnie. Perspektywa otrzymania wyższej kwoty „do ręki” jest dla wielu pracobiorców kusząca. W licznych przypadkach mamy do czynienia z „cichym porozumieniem” pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą w kwestii wykonywania pracy niezadeklarowanej, czego skutkiem jest ukrycie tego typu sytuacji przed organami kontroli – wskazuje inspektor Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy3.

Składki ZUS i podatki w interesie pracownika

Zgodnie z polskim prawem nieodprowadzanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego stanowi przestępstwo skarbowe. Oznacza to, że nieuczciwy pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, a osoba zatrudniona będzie zmuszona do składania wyjaśnień w tej sprawie.
– Aktualnie system podatkowy nie sprzyja pracownikom, którzy nie godzą się na pracę „na czarno”. To często najsłabsi uczestnicy rynku, którzy nie mają silnej pozycji negocjacyjnej wobec pracodawcy. W efekcie mogą być zmuszeni do akceptacji ofert sprzecznych z prawem, które nie gwarantują im zabezpieczenia w przypadku choroby, założenia rodziny czy przejścia na emeryturę. – komentuje wiceminister finansów Jan Sarnowski4.

Rozpoczęcie pracy jako opiekun osoby starszej za granicą może być doskonałym rozwiązaniem w przypadku problemów ze znalezieniem stałego zatrudnienia w swojej okolicy. Podejmując taką decyzję warto jednak zadbać o swoje prawa czytając dokładnie otrzymaną umowę.

Artykuł parntera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *