Od maja ruszy przebudowa centrum Pyzdr!

Gmina Pyzdry wkrótce przystąpi do przebudowy centrum Pyzdr. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 mln 800tys. zł. Realizowana będzie od początku maja 2022 roku, a zakończenie zaplanowane jest na połowę listopada 2022 r.

Obszar rynku stanowi ścisłe centrum życia społecznego, publicznego i gospodarczego całej gminy. Inwestycja zdecydowanie poprawi estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo w tej części Pyzdr. Zanim to jednak nastąpi, wszyscy będziemy narażeni na niedogodności wynikające z prowadzonych robót.

Aby zminimalizować ograniczenia wynikające z wykonywanych prac inwestycja została podzielona na trzy etapy.

W I etapie przewiduje się wymianę sieci wodociągowej, ułożenie nowej nawierzchni chodników przyległych do posesji oraz nowej nawierzchni miejsc parkingowych przyległych do chodnika. Mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w ruchu pieszym, utrudnienia w dostępie do posesji, możliwe krótkie przerwy w dostawie wody, brak miejsc parkingowych po zewnętrznej stronie pasa drogowego oraz czasowe zamknięcie ruchu drogowego i pieszego w obrębie skrzyżowań.

II etap prac odbywać się będzie w części parkowej rynku. W trakcie prac zostanie zamknięty ruch pieszych w części parkowej oraz wystąpią częściowe utrudnienia w strefie parkowania w wewnętrznej części rynku.

W trakcie III etapu prac przewiduje się wymianę nawierzchni drogowej na części rynku obecnie pokrytej asfaltem. Podczas realizacji tego etapu prac nastąpi sukcesywne zamknięcie ruchu drogowego w podziale na 4 strefy. Zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego poprzez zniesienie ruchu jednokierunkowego. W tym etapie utworzone zostaną czasowe parkingi we wskazanych punktach miasta.

Położenie inwestycji w historycznym układzie urbanistycznym miasta Pyzdry wymaga prowadzenia nadzoru archeologicznego. Generować on może opóźnienia głównie w początkowej fazie prac kiedy będą prowadzone głębokie wykopy pod sieć wodociągową.

Z uwagi na fakt, iż w najbliższym sąsiedztwie przedsięwzięcia znajduje się budynek, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne dołożymy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie wykonywanych tam usług. W celu udrożnienia dojazdu karetki pogotowia ratunkowego planowane jest wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i postoju na ul. Daszyńskiego oraz częściowo na ul. Kilińskiego.

Pomimo wprowadzenia szeregu rozwiązań usprawniających przebieg prac nie obędzie się bez utrudnień w postaci przejściowych ograniczeń np. w ruchu pieszym, w dostępie i dojeździe do posesji czy w odbiorze odpadów komunalnych.

Nie szczędzimy wysiłków aby zminimalizować powstałe podczas inwestycja niedogodności. O szczegółach będziemy informować wraz z postępem prac na placu budowy.

źródło i fot. Gmina i Miasto Pyzdry

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *