Gminny budynek wielorodzinny stanie przy ul. Pilskiej

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat. 21 września burmistrz Tomasz Kałużny, przy kontrasygnacie skarbnika Jolanty Kościańskiej, podpisał umowę o dofinansowanie (w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego) na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Pilskiej we Wrześni.

W nowo wybudowanym bloku powstanie 20 lokali mieszkalnych. Dodatkowo zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. budowę drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, budowę chodników oraz nasadzenie zieleni. Wartość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 5 139 571,99 zł. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na około 6,5 mln zł.

źródło i fot. UMiG we Wrześni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *