banerNW.jpg
Menu
RSS

Bezrobocie najmniejsze od 2004 roku Wyróżniony

fot. Starostwo Powiatowe we Wrześni fot. Starostwo Powiatowe we Wrześni

Pierwsze po wakacjach obrady Powiatowej Rady Zatrudnienia miały miejsce 12 września. Podczas posiedzenia przedstawiono sytuację na lokalnym rynku pracy w powiecie wrzesińskim.

parnter30082016.gif

hairsystem1092016.jpg

Liczba bezrobotnych na koniec sierpnia wynosiła 2438 osób. Stopa bezrobocia od lat sukcesywnie się zmniejsza i obecnie jest najmniejsza od 2004 roku. Z końcem lipca ukształtowała się na poziomie 8,3% i w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku uległa zmniejszeniu o 2,2%. Spadek bezrobocia w naszym powiecie jest przy tym bardziej dynamiczny w stosunku do kraju i województwa, gdzie w tym samym okresie bezrobocie zmniejszyło się odpowiednio o 1,5% i 1,3%. Na tle powiatów sąsiadujących z naszym również nie wypadamy blado, gdyż stopa bezrobocia waha się tam od 8,8% (powiat gnieźnieński) do nawet 13,9% (koniński).

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, większość, bo 65% stanowią kobiety. Spośród wszystkich 11% osób ma prawo do zasiłku. Zasadniczo bezrobocie maleje w każdej grupie wiekowej, choć dość znaczny spadek notuje się wśród ludzi młodych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusz Wiśniewski powiedział, że w ostatnich ośmiu miesiącach urząd dysponował ponad 3100 ofertami pracy. Większa liczba ofert pracy w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku, jest efektem dynamicznych zmian naszego miasta i powiatu.

Poza wyraźnym zmniejszeniem poziomu bezrobocia i ekspansją budownictwa mieszkaniowego, uwagę zwraca także rozwój infrastruktury i szkolnictwa zawodowego.. Budowa fabryki Volkswagena oraz systematyczne pojawianie się kolejnych zakładów pracy jest dla bezrobotnych szansą na znalezienie pracy, jak i możliwością czerpania korzyści wynikających z faktu, że miasto dynamicznie się rozwija – powiedział Eugeniusz Wiśniewski.

Wśród najbardziej pożądanych zawodów pozostają te związane z branżą samochodową, jak automatyk, mechanik urządzeń przemysłowych, elektromechanik czy spawacz. Do końca sierpnia działaniami aktywizującymi objęto ponad 1 000 osób, w tym 625 kobiet. Najwięcej, bo 678 osób, skorzystało z możliwości odbycia stażu, zaś dotacje na działalność gospodarczą otrzymało 70 osób. Z indywidualnego poradnictwa zawodowego w PUP skorzystało w tym roku niemalże 1 300 bezrobotnych. Dużą nadzieję na aktywizację kolejnych dają porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W tym roku w ramach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano 8,5 mln zł, z czego dotychczas większość, bo ponad 63% wydatkowano na aktywne formy walki z bezrobociem, zaś 35% na zasiłki. Dyrektor PUP zaznaczył, że środki przeznaczone na bieżący rok uda się całkowicie zagospodarować. – Wszystko idzie w miarę zgodnie z planem – zakończył Eugeniusz Wiśniewski.

Redakcja NowaWrzesnia.pl

źródło: Klara Skrzypczyk/Starostwo Powiatowe we Wrześni

Skomentuj

Upewnij się czy umieściłeś informacje oznaczone (*). Pisanie kodem HTML jest niedozwolone.

do góry

Galeria