banerNW.jpg
Menu
RSS

Ponad 4 miliony na nową drogę i ścieżkę Wyróżniony

  • Napisane przez:  Redakcja NowaWrzesnia.pl
fot. UMiG we Wrześni fot. UMiG we Wrześni

Ratusz przystępuje do realizacji pierwszej w Nowym Roku inwestycji drogowej. Tym razem będzie to budowa nawierzchni na ulicy Pilskiej we Wrześni wraz ze ścieżką rowerową. Na ten cel pozyskano środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2 192 496,00 zł.

meblepartnre4012017.gif

W ramach zadania na długości prawie 1 km powstanie nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej, która połączy ze sobą ulice Wrocławską i Kaliską.
Droga ta stanowić będzie alternatywę dla drogi krajowej nr 92 (ul. Objazdowej) oraz drogi krajowej nr 15 (ul. Wrocławskiej). Wzdłuż drogi powstanie ścieżka rowerowa, która z jednej strony poprzez ścieżkę pieszo-rowerową przy ul. Kaliskiej łączyć się będzie z istniejącą ścieżką wzdłuż ulicy Gen. Sikorskiego; z drugiej natomiast strony poprzez ulicę Wrocławską łączyć się będzie ze ścieżką przy ul. Działkowców. Mając na uwadze wybudowaną w ubiegłym roku ścieżkę wzdłuż ulicy Słonecznej powstanie zatem nowe połączenie dla ruchu pieszo – rowerowego z Zalewem Wrzesińskim.

W ramach inwestycji przewidziano również budowę systemu odprowadzania wód opadowych, a także energooszczędnego oświetlenia drogowego w postaci 31 nowych punktów świetlnych oraz powstanie oświetlenia 6 przejść dla pieszych. Szacunkowa wartość inwestycji to blisko 4,4 mln złotych, z czego prawie połowa, czyli około 2,2 miliona złotych stanowić będzie dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego mające na celu wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje inwestycję do końca października bieżącego roku.

15800326_1236833093049870_100087554789957197_o.jpg

Redakcja NowaWrzesnia.pl

źródło i fot. UMiG we Wrześni

do góry

Galeria