banerNW.jpg
Menu
RSS

Nowa droga w rejonie ulicy Piastów Wyróżniony

  • Napisane przez:  Redakcja NowaWrzesnia.pl
Planowana droga zaznaczona jest kolorem niebieskim Planowana droga zaznaczona jest kolorem niebieskim

Burmistrz Wrześni chce wybudować drogę gminną przy ulicy Piastów. W tym celu zwrócił się do starosty jako do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie pozwolenia na realizację tej inwestycji.

fines1032017.png

gierlatowko2017.png

Jak wyjaśnia Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, część planowanej drogi przebiegać będzie przez teren działki będącej we współużytkowaniu wieczystym okolicznych mieszkańców, właścicieli zlokalizowanych na niej garaży. Teren ten zostanie włączony w projektowany pas drogowy. Realizacja inwestycji wiązać się będzie ze zmniejszeniem powierzchni gruntu (działki), do którego ci właściciele mają prawo. Jak przewiduje ustawa o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z którą prowadzone jest postępowanie administracyjne za odjęte prawo użytkowania wieczystego wszyscy uprawnieni obywatele otrzymają odszkodowanie pieniężne.

Pojawiły się głosy właścicieli garaży, że budowa drogi będzie się wiązała z całkowitym przejęciem działki i rozbiórką garaży. – Tak jak informowaliśmy w bezpośrednich rozmowach z zainteresowanymi, tak również w tym miejscu podkreślam, że nic takiego nie będzie miało miejsca – nie przewiduje tego ani projekt budowlany, ani wniosek inwestora. Budowa drogi pozwoli natomiast stworzyć dostęp działce, na której zlokalizowane są garaże, do drogi publicznej (aktualnie jej nie posiada, dojazd realizowany jest wg nieuregulowanych zasad, przez działkę gminy niebędącą drogą publiczną). Realizacja inwestycji pozwoli też zakończyć porządkowanie terenu w rejonie miejsca rekreacji, jakim jest Flex Park – tłumaczy Jerzy Kaczorowski.

Dodatkowo zwraca on również uwagę na fakt, że projekt budowlany nie przewiduje obsługi nowo projektowaną drogą terenu sąsiedniej działki, na której zlokalizowane są budynki mieszkalne wielorodzinne, częściowo w budowie. Nieruchomości te obsługiwane są zjazdami od strony ulicy Słowackiego.

Redakcja NowaWrzesnia.pl

źródło: Agnieszka Przysiuda-Zielkowska/Starostwo Powiatowe we Wrześni

do góry

Galeria