banerNW.jpg
Menu
RSS

Trwają zapisy na Maraton Turystyczny Wyróżniony

  • Napisane przez:  Redakcja NowaWrzesnia.pl
Trwają zapisy na Maraton Turystyczny

Już 28 maja (niedziela) zapraszamy na Powiatowy Rowerowy Maraton Turystyczny. Trzeba zaliczyć co najmniej 3 punkty kontrolne i zameldować się na mecie w Kołaczkowie. Trwają zapisy w Starostwie Powiatowym we Wrześni (Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej - pok.104).


fines1032017.png

gierlatowko2017.png

 
PUNKTY KONTROLNE

- Ostrowo Szlacheckie

- Grzybowo

- Otoczna

- Gozdowo

- Biechowo

Pytacie: „Gdzie dokładnie znajdują się punkty kontrolne?”

Odpowiedź: „Trzeba znaleźć!”

Szukajcie w ww. miejscowościach: przy boiskach, placach zabaw, przy szkołach, przy znakach miejscowości, przy sklepach, przy kościołach…Wystarczy zaliczyć 3 punkty kontrolne (zdobyć pieczątki) i dotrzeć na metę do godz.13.00. Mierz siły na zamiary! Zakończenie rajdu ok. godz. 13:30 przy Pałacu Reymonta w Kołaczkowie.

Wśród wszystkich, którzy zaliczą minimum 3 punkty kontrolne i dotrą do mety w limicie czasowym rozlosowane zostaną nagrody. Poniżej regulamin oraz plakat. Więcej informacji na stronie internetowej: www.wrzesnia.powiat.pl/maraton oraz w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

REGULAMIN Powiatowy Rowerowy Maraton Turystyczny

I. ORGANIZATOR

1.Starostwo Powiatowe we Wrześni

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

1.Stowarzyszenie „Promyk”

2.Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie

III. CEL IMPREZY

1.Promocja powiatu wrzesińskiego jako miejsca przyjaznego dla rowerzystów.

2.Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.

3.Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

4.Upowszechnienie rekreacji i turystyki rowerowej.

IV. TERMIN

Maraton odbędzie się 28 maja 2017 r. Start o godz. 9:00, zakończenie rajdu godz. 13:30 przy Pałacu Reymonta w Kołaczkowie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. W imprezie może uczestniczyć każda osoba, która terminowo dokona zgłoszenia i uiści opłatę startową. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w maratonie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, natomiast osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział w maratonie tylko będąc pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Formularz zgłoszeniowy, zgodę rodzica/opiekuna prawnego oraz mapkę maratonu można pobrać ze strony: www.wrzesnia.powiat.pl/maraton

Zgłoszenia (wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych) będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym we Wrześni, Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej (pok.104) od 4 do 19 maja br. lub do wyczerpania limitu miejsc. Wpisowe wynosi 20 zł dla dorosłych i 10 zł dla dzieci i młodzieży do lat 18 (decyduje rok urodzenia). W ramach wpisowego organizator zapewnia posiłek regeneracyjny oraz wodę i herbatę na mecie.

Wpłat należy dokonywać na konto organizatora: Stowarzyszenie „Promyk”, ul. Chopina 9, 62-300 Września, nr rachunku: 04 9681 0002 0021 6531 0018 8323 z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz dopiskiem „Maraton”.

VI. ZASADY MARATONU

Uczestnicy startują z dowolnego miejsca na terenie powiatu wrzesińskiego i mają za zadanie:

a) zaliczyć minimum 3 punkty kontrolne (uzyskać potwierdzenie na karcie startowej),

b) dotrzeć na metę maratonu, która zlokalizowana będzie przy Pałacu Reymonta w Kołaczkowie do godz.13.00.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie maratonu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Organizatorzy nie zapewniają serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. Wśród uczestników, którzy ukończą zmagania i zaliczą minimum 3 punkty kontrolne rozlosowane zostaną nagrody.

VII. KONTAKT

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września

– Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, I piętro – pok. 104,

tel. 61 640 44 72, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wrzesnia.powiat.pl/maraton

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

3.Uczestnicy pokonujący dystans maratonu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

4.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy dopuszczenia lub wykluczenia z imprezy uczestnika, który w sposób rażący naruszył regulamin.

6.Podczas imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

8.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U W A G A !

- Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

- Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/637462543107498/

maratonturystyczny2017.jpg

 

Dawid Spychalski

fot. organizator

do góry

Galeria