banerNW.jpg
Menu
RSS

PILNE: Ratusz planuje rewitalizację LOK-u! Wyróżniony

fot. UMiG we Wrześni fot. UMiG we Wrześni

Podczas ostatnich posiedzeń komisji Rady Miejskiej (w dniach 24 i 28 listopada) z-ca burmistrza Karol Nowak poinformował, że Gmina Września posiada uchwalony i zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Lokalny Program Rewitalizacji. Zaplanowano m.in. kompleksowe zagospodarowanie na cele rekreacyjne tzw. terenu LOK-u.

lis2017.gif

Jak podkreśla ratusz, realizacja tej koncepcji w pełnym zakresie wymaga jednak uzyskania zgody LOK-u, który dysponuje częścią tego terenu. W przypadku braku takiej zgody, zakres prac zostanie ograniczony do obszaru stanowiącego własność Gminy Września. - Na realizację tej inwestycji już w ramach grudniowego naboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO. Możliwe jest uzyskanie na ten cel dotacji w wysokości nawet do 85% kosztów.

Temat zagospodarowania terenu LOK-u od dawna budzi spore zainteresowanie oraz różne opinie i komentarze. Na Facobook-u sprawę skomentował radny Bogumił Kwiatkowski: - Z informacji uzyskanych od burmistrza Karola Nowaka na komisjach potwierdzono też brak środków na ten cel w budżecie na 2018 rok. A więc nie ma żadnej pewności, że to zadanie znajdzie się w planie finansowym w przyszłym roku i doczeka realizacji. Wierzę, że realizacja i zagospodarowanie tego terenu nastąpi w 2018 roku, chociażby w mniejszym zakresie (terenu należącego do Gminy Września).

- Oczywiście przyjęlibyśmy tę zapowiedź z wielkim entuzjazmem, gdybyśmy uzyskali pewność, że nie jest to kolejna pusta obietnica. Co nadal budzi nasze wątpliwości? W opublikowanym przez burmistrza projekcie budżetu nie zabezpieczono na ten cal ani złotówki! A bez tego nie ma mowy o uzyskaniu jakiegokolwiek dofinansowania. Albo burmistrz zmienił swoje plany od czasu, gdy poinformowaliśmy o braku zarezerwowania środków na ten cel i zamierza powstrzymać niszczenie ogrodu, albo to tylko kolejna pusta obietnica. Tych niestety w sprawie LOK-u było już kilka, dlatego powstrzymamy się ze świętowaniem i otwieraniem szampana - dodaje Kornel Tomczak, ze Stowarzyszenia Projekt Września, które od dawna przygląda się tematowi.

Zainteresowanych bardzo szybko uspokoił i zapewnił sam wiceburmistrz Nowak - Już na pierwszym posiedzeniu komisji w dniu 24.11. informowałem, że na ten cel zostaną wykorzystane środki bieżące. Niezbędne prace mogą zostać wykonane nawet, jeżeli nie wskazano tego zadania w części projektu budżetu dotyczącej nowych inwestycji. Państwa sugestia, że gmina nie ma na ten cel pieniędzy i nie uzyska dofinansowania jest nieprawdziwa.

Dawid Spychalski

fot. UMiG we Wrześni

do góry

Galeria