banerNW.jpg
Menu
RSS

Ponad 8 milionów na drogowe inwestycje. Remont i nowe ronda na Kościuszki Wyróżniony

fot. Starostwo Powiatowe we Wrześni fot. Starostwo Powiatowe we Wrześni

Ze wszystkich powiatowych wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok ponad 10% stanowią zadania drogowe. Powiat przeznaczy na nie w tym roku ponad 8 mln zł.

meblepartnerpierwszy18.gif

Największą tegoroczną inwestycję planuje się przeprowadzić we Wrześni. Powiat zamierza rozbudować ulicę Kościuszki od skrzyżowania z ulicami: Opieszyn, 3 Maja i Legii Wrzesińskiej, aż do skrzyżowania z krajową drogą nr 92. W ramach zadania dwa skrzyżowania w ciągu tej ulicy zostaną przebudowane ze zwykłych na takie o ruchu okrężnym. Plan zakłada wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, rozbudowę istniejącego odwodnienia, a także wykonanie oznakowania oraz elementów uspokojenia ruchu, aby poprawić bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Ulica Kościuszki ma ok. 1 km długości. Powiat wrzesiński chce przeznaczyć na jej rozbudowę 3 651 218 zł, choć dodajmy, że stara się przy tym o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, to część poniesionych kosztów zostanie zwrócona.

W gminie Kołaczkowo do końca zostaną doprowadzone kwestie modernizacji drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki. Przebudowę odcinka o długości nieco ponad 1,8 km zakończono w listopadzie ubiegłego roku. Oprócz przebudowy nawierzchni, poszerzono jezdnię, odtworzono rowy przydrożne oraz utwardzono pobocza gruntowe. W tym roku remont zostanie zakończony pod względem finansowym. Modernizacja pochłonęła 2 850 294 zł, z czego 1 794 552 zł dofinansowania uzyskano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drugim tegorocznym zadaniem w gminie Kołaczkowo jest inwestycja w Krzywej Górze, która będzie kosztować 100 tys. zł. Podstawową kwestią będzie zapewnienie odwodnienia drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Następnie planowana jest budowa chodnika od miejsca, w którym kończy się jego już istniejący odcinek w kierunku Lipia. Według planów długość nowego odcinka ma wynieść ok. 150 m.

W Pyzdrach powiat przeznaczy 550 tys. zł na remont odcinka o długości najprawdopodobniej ok. 720 m przy ul. Szybskiej. Aktualnie gmina Pyzdry wykonuje dokumentację projektową. Kolejnym krokiem ma być wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej oraz zapewnienie odwodnienia drogi. W planach figuruje również remont istniejącego przepustu na samym końcu odcinka przy granicy z gminą Kołaczkowo. 

W gminie Nekla 175 tys. zł z budżetu powiatu zostanie przeznaczone na przebudowę – według planów – 300-metrowego odcinka drogi Mała Górka-Targowa Górka. Istniejąca jezdnia zostanie przebudowana i poszerzona. Plan zakłada także odtworzenie rowów i wycinkę przydrożnych drzew i krzewów. Dzięki takiej samej kwocie w Stępocinie na odcinku o długości prawdopodobnie ok. 380 m będzie wykonane odwodnienie oraz powstanie chodnik. W samej Nekli 200 tys. zł zostanie zainwestowanych w budowę planowanego 750-metrowego ciągu pieszo-rowerowego. Inwestycja dotyczy ulicy Gnieźnieńskiej w Nekli, od skrzyżowania z ul. Ogrodową w kierunku firmy Alligator. 

W gminie Miłosław powiat za 430 tys. zł zmodernizuje odcinek drogi Mikuszewo-Pogorzelica. Celem inwestycji jest przebudowa i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni. Ponadto w tej gminie zbudowane zostaną dwa chodniki – w Czeszewie i Orzechowie. Budowa w Czeszewie dotyczy ulicy Leśnej i jest to właściwie kontynuacja prac z 2016 i 2017 roku. W poprzednich latach na to zadanie wydatkowano już niemal 100 tys. zł. Na ten rok zaplanowano budowę odcinka o długości 200 m, której koszt wyniesie 70 tys. zł. W Orzechowie zaś nowy chodnik będzie przebiegał od skrzyżowania z ulicą Poprzeczną, do remizy strażackiej. Długość tego odcinka wynosi ok. 100 m. Z budżetu powiatu przeznaczono na to 50 tys. zł.                       

 - Najlepszym czasem na rozpoczęcie robót drogowych jest okres wiosenno-letni. Wówczas, przy braku opadów atmosferycznych, są optymalne warunki do prowadzenia prac, głównie wykonywania nawierzchni bitumicznych z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zbyt niska temperatura, bliska zeru, nie sprzyja wykonywaniu robót związanych z masą asfaltową. Pomiary i dokumentacje związane z częścią inwestycji Referat Dróg Powiatowych będzie wykonywał własnymi siłami – nie będziemy zlecać tego firmom zewnętrznym. Część zadań drogowych na ten rok to budowa chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych. Są to głównie inwestycje, które wykonujemy na wnioski mieszkańców powiatu wrzesińskiego, realizując zgłaszane przez nich potrzeby. Przy tych zadaniach regulowane są kwestie związane z odpowiednim odwodnieniem pasa drogowego, ale kluczową sprawą pozostaje bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi. - mówi p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych 
Bartłomiej Kaczmarzewski.

inwestycje drogowe 2018 5.jpg

Redakcja NowaWrzesnia.pl

źródło i fot. Starostwo Powiatowe we Wrześni/Klara Skrzypczyk

do góry

Galeria