banerNW.jpg
Menu
RSS

W piątek gra plenerowa "Wrzesińskie drogi ku niepodległości" Wyróżniony

W piątek gra plenerowa "Wrzesińskie drogi ku niepodległości"

Pod hasłem "Wrzesińskie drogi ku niepodległości" odbędzie się historyczna gra plenerowa. Gra przeznaczona dla rodzin, grup zorganizowanych i szkolnych. W każdym z 10 zorganizowanych punktów na uczestników oczekiwać będzie specjalnie przygotowana „żywa diorama”

gif 09.2018wrz1.gif

s

 

IV Festiwal Odkrywców Historii
WRZESIŃSKIE DROGI KU NIEPODLEGŁOŚCI
Piątek - 14.09.2018

Aby godnie uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, w celu jak najciekawszej popularyzacji historii naszego kraju, proponujemy interaktywne pokazy rekonstrukcyjne z udziałem publiczności. Przygotowaliśmy animacje i dioramy pośrednio i bezpośrednio nawiązujące do tego wydarzenia, pokazujące szereg aspektów walki wrześnian o wolność.

Historyczna gra plenerowa ‘Wrzesińskie Drogi ku Niepodległości’ to przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzacja lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego w interesującej, innowacyjnej formule. Festiwal (czyli swego rodzaju żywe lekcje historii) AD 2018, będzie realizowany w odmiennej (od dotychczasowych festiwali) konwencji. Organizacja tegorocznego festiwalu ma pomóc wrzesińskiej społeczności, godnie i w ciekawy, nieszablonowy sposób uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. W tym celu proponujemy zorganizowanie Historycznej gry plenerowej „WRZESIŃSKIE DROGI KU NIEPODLEGŁOŚCI”.

Uczestnicy gry wezmą aktywny udział w rozgrywanych scenkach historycznych na specjalnie przygotowanych ‘żywych’ dioramach, przy okazji zdobywają wiedzę dotyczącą szeroko pojętej niepodległości Rzeczypospolitej. Gra przeznaczona dla rodzin, grup zorganizowanych i szkolnych, a odbywać się będzie w plenerze na tle i w budynkach ‘historycznych’ miasta. W każdym z 10 zorganizowanych punktów na uczestników oczekiwać będzie specjalnie przygotowana „żywa diorama”. Zorganizowane na potrzeby Festiwalu dioramy to specjalne, naturalnej wielkości makiety, nawiązujące swoją tematyką i scenerią do historycznych wydarzeń naszego miasta, pokazujące szereg aspektów walki wrześnian o wolność. W każdym punkcie oprócz dioramy na uczestników czekać będzie grupa animatorów i rekonstruktorów w strojach historycznych z konkretnej epoki.

Gra realizowana będzie od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora w piątek 14 września 2018 roku na terenie Wrześni. Zorganizowanych zostanie 10 stacji na trasie o długości 4,2 km.

Kolejność, nazwy i tematyka stacji:

1. Przyjazd pociągiem ochotników oddziałów powstańczych (powstanie wielkopolskie) do Wrześni (stacja kolejki wąskotorowej na ulicy Kaliskiej) – start gry.

Po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej Ziemie Wielkopolski znalazły się poza granicami Niepodległej Rzeczpospolitej. Wielkopolscy patrioci chwycili za broń. Ten zryw niepodległościowy zakończył się powodzeniem i już w grudniu 1918 roku rozbrojona została pruska załoga garnizonu we Wrześni. Żołnierze poproszą Was o...

2. Z wizytą w polskim dworze ziemiańskim końca XIX wieku (w tle Pałac rodziny Mycielskich – ul. Opieszyn 1).

Po upadku Powstania Styczniowego na terenach pod zaborami, w dworach ziemiańskich i domach miejskich polskich patriotów pielęgnowano naszą historię, uczono języka, zajmowano się sztuką. W wielu środowiskach ważne było kształcenie się, uświadamianie ludziom ich przynależności narodowej, wzbudzanie uczuć patriotycznych. Hrabina Mycielska z Wrześni poprosi Was o ...

3. W polowym obozie Drużyny Książęcej Mieszka I (park Dzieci Wrzesińskich – ul. Opieszyn).

Mieszko I uważany jest za pierwszego założyciela Polski. Ten piastowski książe doprowadził do scalenia rozbitych plemion, poszerzył terytorium państwa polan oraz wprowadził wiarę chrześcijańską na ziemiach polskich, podnosząc prestiż i znaczenie swojego kraju na arenie międzynarodowej. Aby dokonać tego wszystkiego, potrzebował silnych sojuszników i doświadczonej armii. Wojowie z drużyny książęcej Mieszka poproszą Was o ...

4. Pruska musztra wojskowa 1917 (budynek kasyna oficerskiego, byłe koszary wojskowe ul. Koszarowa 1).

Przystępując do I Wojny Światowej, Prusy miały świetnie przygotowane zaplecze techniczne oraz kadrę dowódców. Pruska musztra była synonimem porządku i skutecznego szkolenia poborowych, często innych narodowości. Przyszli Powstańcy Wielkopolscy często dobrowolnie wstępowali do pruskiego wojska tylko po to, aby nauczyć się walczyć i obserwować taktykę wroga. Dziś Ty wcielisz się w rekruta i ...

5. Szpital polowy i pobór do Wojska Polskiego 1939 (na tle budynku szpitala ul. Słowackiego 2).

Rok 1939 był bardzo trudnym czasem dla wszystkich Polaków. Pierwszego września wybuchła największa, trwająca 6 lat wojna światowa. Przeczuwając zbliżającego się wroga, pod koniec sierpnia 1939 roku rozpoczęto mobilizację do Wojska Polskiego w celu obrony granic. Powoływani byli wszyscy zdolni do walki mężczyźni w wieku poborowym. Wrzesińscy żołnierze 68 pułku piechoty weszli w skład 17 Dywizji Piechoty, składając krwawą ofiarę w bitwie nad Bzurą.
Jako poborowy zostaniesz poddany niezbędnym badaniom sprawności fizycznej oraz przydzielony do danej jednostki. W szpitalu polowym zapoznasz się natomiast z epokowym wyposażeniem medycznym oraz ...

6. Polowa Poczta Polska – ( obok budynku poczty ul. Warszawska 34).

Żołnierze wszystkich narodowości w czasie wojny wysyłali listy i kartki pocztowe do swoich bliskich. W okopach Wielkiej Wojny rodziły się talenty artystyczne, a kartki miały często charakter bardzo osobisty. W polskich oddziałach tematem kartek była Niepodległość Ojczyzny, motywy patriotyczne, tradycyjne obrazy rodziny czy świąt. Otrzymasz kartkę pocztową z polskim żołnierzem, wzorowaną na pocztowce z epoki i ...

7. Gimnastyka z Towarzystwem Gimnastycznym "Sokół" (rynek wrzesiński).

Zaborcy niechętnie patrzyli na wszelkie organizacje skupiające Polaków, słusznie podejrzewając, ze w takich grupach głównym tematem będzie sposób walki o wolność Ojczyzny. Takich podejrzeń nie rodziły Oddziały Straży Pożarnej oraz grupy Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Związki sokole powstawały w całym kraju, skupiając patriotów i ucząc dzieci wartości narodowych. Oczywiście sport stanowił tu rolę pierwszoplanową. Wykonaj ...

8. Szkoła pod zaborami (klasa z okresu strajku - Muzeum Dzieci Wrzesińskich ul. Dzieci Wrzesińskich 13).

Historia bohaterskich dzieci z Wrześni, które nie zgodziły się na wyparcie polskiej mowy przez pruskiego zaborcę, odbiła się szerokim echem po całej Europie. Pisali o nich Maria Konopnicka, czy Henryk Sienkiewicz. Dowiedz się, jak wyglądało życie pod pruskim zaborem oraz lekcje, w których uczestniczyć musiały dzieci na przełomie XIX i XX wieku. Pruski nauczyciel poprosi Cię o ...

9. Żołnierze Wyklęci ( obok budynku prokuratury ul. Sądowa 1).

Radość z wypędzenia niemieckiego okupanta z ziem polskich w 1945 roku nie trwała długo. Zaraz po zagładzie III Rzeszy, okupant spod znaku sierpa i młota rozpoczął aresztowania polskich żołnierzy, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej ramię w ramię z żołnierzami Armii Czerwonej szturmowali hitlerowskie umocnienia. W kraju zapanował terror i prześladowania wszystkich tych, którzy nie zgadzając się na taki stan rzeczy, rozpoczęli walkę z okupantem. Wrzesińskimi bohaterami tego okresu byli członkowie oddziału partyzanckiego "Zielony Trójkąt", pod dowództwem Lucjana Najrzała i Leona Wesołowskiego. Wstąp do leśnego oddziału i wykonaj ...

10. Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Szkolna 1) – zakończenie gry.

Gdy zdobędziesz już potwierdzenie wykonania wszystkich zadań, udaj się pod budynek tej 115. letniej szkoły, aby wykonać pamiątkową fotografię oraz wziąć udział w pozostałych zadaniach i ukończyć grę.

Gra terenowa rozgrywana będzie od godziny 8.00 do 20.00. W godzinach przed i wczesnopopołudniowych gra dedykowana będzie głównie dla uczestników/drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W godzinach popołudniowych i wieczornych gra dedykowana będzie głównie dla grup dorosłych.

Dawid Spychalski

fot. materiał prasowy

do góry

Galeria