banerNW.jpg
Menu
RSS

Trwa głosowanie. Do podziału 250 tys. zł Wyróżniony

Trwa głosowanie. Do podziału 250 tys. zł

Do 6 listopada trwa głosowanie mieszkańców powiatu wrzesińskiego na zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Do podziału jest 250 tys. zł (po 50 tys. zł na każdą z gmin powiatu).

gif 09.2018wrz1.gif

16 października 2018 r. rozpoczęło się głosowanie mieszkańców powiatu wrzesińskiego na zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2019 r.

Każdy mieszkaniec, który ukończył 18 lat, może do 6 listopada 2018 r. oddać tylko jeden głos (tj. wypełnić tylko jedna kartę do głosowania) na jedną z propozycji zadań przyjętych do poddania konsultacjom społecznym z terenu gminy, której jest mieszkańcem.

Aby oddany głos był ważny należy:
- wybrać jedno zadanie z poniższej listy poprzez postawienie znaku „X”,
- wpisać imię, nazwisko, adres, nr PESEL – dane niezbędne do potwierdzenia autentyczności oddanego głosu,
- wypełnić kartę w sposób czytelny,
- złożyć własnoręczny podpis.

Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, przez osoby nieuprawnione, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny znajdującej się w Kancelarii Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10 lub w urzędach gmin z terenu powiatu wrzesińskiego w godzinach pracy urzędów. Wypełnioną kartę można również przesłać na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września w terminie do 6 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

W I edycji budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego do podziału jest 250 tys. zł (po 50 tys. zł na każdą z gmin powiatu). Budżet obywatelski to proces, w ramach którego mieszkańcy uczestniczą w tworzeniu budżetu powiatu, współdecydując o podziale części środków publicznych, wydzielonych na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Ostateczna lista propozycji zadań

do góry

Galeria