banerNW.jpg
Menu
RSS

Gaz wysypiskowy jako surowiec energetyczny – szanse i zagrożenia Wyróżniony

  • Napisane przez:  Artykuł sponsorowany
Gaz wysypiskowy jako surowiec energetyczny – szanse i zagrożenia

Z każdym dniem jest nas coraz więcej. Naturalnym rezultatem takiego stanu rzeczy są nieprzerwanie rosnące potrzeby całego społeczeństwa – w tym również te energetyczne. Jedną z propozycji ostatnich lat, która ma na celu wsparcie branży w uzyskiwaniu energii, jest wykorzystanie gazu wysypiskowego. Czy to rozwiązanie ma sens? Jakie szanse i zagrożenia związane są z jego przetwarzaniem?

REKLAMY

gif 2.2019 wrz.gif

fustyczen19.jpg

Czym właściwie jest gaz wysypiskowy?

Mianem gazu wysypiskowego (lub wymiennie – odpadowego) określa się mieszaninę lotnych związków chemicznych, które wydzielają się w miejscach składowania odpadów. Aby mogło jednak dojść do produkcji takiego biogazu, muszą istnieć odpowiednie ku temu warunki. Najważniejszymi z nich są:

  • brak dostępu tlenu;
  • obecność materii organicznej i bakterii beztlenowych;
  • optymalna temperatura, pH i wilgotność;

Powstająca na drodze fermentacji mieszanina składa się w głównej mierze z metanu i dwutlenku węgla, którym towarzyszą śladowe ilości innych substancji. Taki „koktajl” to klasyczny przykład gazów cieplarnianych.

Zagrożenia wynikające z powstawania gazu na składowiskach

Gaz odpadowy powstaje także w naturalnych warunkach, lecz skala tych procesów jest na tyle mała, że nie ma wpływu na kondycję naszej planety. Inaczej jest w przypadku wielkoskalowej, globalnej produkcji, która rzeczywiście może wiązać się z szeregiem negatywnych skutków. Wśród nich wymienić można:

  • l pogłębianie efektu cieplarnianego,
  • l degradacja gleby i wód gruntowych,
  • l zanieczyszczenie powietrza,
  • l toksyczność dla organizmów żywych,
  • l ryzyko pożarów, wybuchów oraz pogorszenie stanu budynków.

Zgodnie z powyższym, rezultaty niekontrolowanego wydzielania tego rodzaju biogazu mogą być naprawdę tragiczne i sięgać dalej, niż można by przypuszczać.

Obawy związane z wykorzystaniem gazu odpadowego

Rozważając niebezpieczeństwa związane z samym już wykorzystaniem gazu wysypiskowego, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego toksyczność oraz łatwopalność. Wiążą się one z negatywnym wpływem na zdrowie oraz wspomnianym już, ryzykiem pożarów w miejscach przetwarzania. Obie cechy mieszaniny dotyczą jednak wyłącznie okolic składowisk i mogą stanowić zagrożenie przede wszystkim na pracowników tego typu obiektów.

Przetwarzanie mieszaniny wymaga także odpowiednich technologii, które najczęściej nie należą do najtańszych. Spora liczba obiektów zajmujących się składowaniem śmieci po prostu nie może sobie pozwolić na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań.

Kolejną sprawą są obawy związane ze stabilnością pozyskiwania energii z gazu wysypiskowego. Rozsądnie jest przyjąć, że odpady trafiające na wysypiska są na tyle heterogenne, że nie można mieć pewności do ilości powstającego gazu, a tym samym do wielkości korzyści, które mógłby przynosić. Niewielka liczba odbiorców może sobie pozwolić na takie ryzyko.

Gaz wysypiskowy – szanse związane z jego przetwarzaniem

Wbrew szeregowi zagrożeń wynikających z powstawania i posługiwania się biogazem do uzyskiwania energii, jego przetwarzanie okazuje się korzystnym rozwiązaniem. Wynika to przede wszystkim z tego, że niezależnie od tego, czy coś z nim robimy, czy też nie – będzie on produkowany, a jego potencjał może być wykorzystany w pożyteczny sposób. Odpowiednia utylizacja ogranicza przecież emisję gazu odpadowego do atmosfery, co pozytywnie może się odbić na stanie otaczającego nas środowiska.

Co więcej – jak szacują badacze, na przestrzeni roku miasto o liczbie mieszkańców równej 1 mln produkuje taką ilość odpadów, które pozwalają wyprodukować 24000 MW ciepła. Nie jest to w żadnym wypadku ogromna wartość, ale każdorazowe zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (nawet o niewielki procent) to krok w dobrą stronę.

Spojrzenie w przyszłość

Czy gaz wysypiskowy to paliwo przyszłości? Wszystko wskazuje na to, że niekoniecznie. Jednocześnie należy zauważyć, że jego odpowiednie przetwarzanie to szansa na minimalną poprawę stanu globu, na którym żyjemy.

Artykuł sponsorowany

do góry

Galeria