banerNW.jpg
Menu
RSS

Schody przy wiadukcie już prawie gotowe Wyróżniony

fot. UMiG we Wrześni fot. UMiG we Wrześni

Dobiega końca realizacja inwestycji związana z przebudową schodów przy wiadukcie w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni.

REKLAMY

gif 5.2019 wrz.gif

nowak2typa4.gif

Wykonana została nowa żelbetowa konstrukcja obiektu. Do zrealizowania zostały roboty wykończeniowe, w tym pokrycie schodów antypoślizgową masą żywiczną, montaż barier ochronnych oraz specjalnej szyny celem udogodnienia dla użytkowników rowerów. Wartość zadania wynikająca z zawartej umowy to ponad 400 tys. zł.

Decyzję o realizacji zadania podjęto w związku ze stwierdzonym złym stanem technicznym schodów. Wiadukt wybudowany został w latach 60-tych. Na tamtym etapie w obszarze schodów wykonane zostały podjazdy usprawniające poruszanie się z wózkami dziecięcymi.

Biorąc jednak pod uwagę obowiązujące dziś przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obecnie dostosowanie do potrzeb wózków dziecięcych oraz wózków inwalidzkich poprzez zastosowanie dopuszczalnego pochylenia podłużnego wiązałoby się z koniecznością wybudowania obiektu o długości ponad 100 metrów, a w konsekwencji poniesienia kosztów w wysokości ok. 2 mln zł.

źródło i fot. UMiG we Wrześni

do góry

Galeria