banerNW.jpg
Menu
RSS

Wrzesińska młodzież i zrównoważony rozwój Wyróżniony

Wrzesińska młodzież i zrównoważony rozwój

W poniedziałek, 18 listopada w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni młodzież uczestniczyć będzie w wyjątkowym pokazie filmowym. Przegląd Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” upowszechnia wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju w ujęciu ONZ i Agendy 2030 oraz 17 Globalnych Celów poprzez prezentacje najciekawszych, najbardziej wartościowych i nagrodzonych filmów Festiwalu 17 Celów.

reklamy

gif 11.2019 wrz.gif

Uczestnicy Przeglądu zobaczą krótkie (do 5 minut) filmy wyprodukowane przez samorządy, organizacje pozarządowe i firmy, gdzie pokazane zostaną współczesne wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz jak każdy indywidualnie, w zespole, organizacji czy szkole może swoim działaniem wpłynąć na globalne zmiany. Prezentowane filmy będą m.in. mówiły o problemach globalnego Południa (m.in. o minerałach konfliktu czy kwestiach głodu na świecie) czy o polskich, dobrych praktykach firm i organizacji pozarządowych. Nie zabraknie też wrzesińskiego akcentu, a będzie nim film, który bardzo się podobał podczas IV edycji Festiwalu 17 Celów.

W ramach Przeglądu zostaną pokazane bardzo różne filmy, dotyczące właściwie każdego aspektu życia społecznego (edukacja, ekologia, pokój, prawa człowieka, itp.), a także powiązania między nimi. Przegląd odbędzie się w Tygodniu Edukacji Globalnej. Program adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół średnich, ale też do mieszkańców zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju, ekologii, globalnej edukacji i poszerzeniem swojej wiedzy.

O edukacyjnej roli filmów

Warto zauważyć, że coraz częściej w edukacji szkolnej wykorzystywane są narzędzia w postaci filmów. Przyczynia się do tego również ogromna popularność internetowego serwisu YouTube, uświadamiając nauczycielom, jakie formy przekazu najchętniej akceptują w dzisiejszych czasach osoby uczące się. (http://filmwedukacji.blogspot.com/2008/12/film-w-edukacji-szkolnej.html). Wydawnictwo PWN podkreśla rolę nowych technologii, filmików i zasobów portali internetowych, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje w najlepszy, najbardziej naturalny dla nich sposób (http://www.wszpwn.com.pl/pl/salon-metodyczny/internet-w-edukacji.html). Zaś reżyser Andrzej Barański mówił: Obejrzenie (…) filmu na dużym ekranie wnosi coś jeszcze… Duży ekran powoduje, że jesteśmy bardziej w środku całej opowieści http://stopklatka.pl/news/oboje-nie-mogli-bez-siebie-zyc-rozmowa-z-andrzejem-baranskim. Także badania Polycom wskazują, że 76 proc. ludzi już teraz wykorzystuje narzędzia wideo w swojej pracy http://www.press.pl/tresc/52104.

O 17 Celach i Agendzie 2030

We wrześniu 2015 r. na Szczycie ONZ w Nowym Jorku światowi przywódcy przyjęli Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs) i 169 zadań, które mają być osiągnięte do 2030 roku i poprawić sytuację na świecie. 17 Celów to nic innego jak plan rozwoju świata, realizowany przez wszystkie państwa, zarówno rozwijające się, jak i rozwinięte, a zakładającą m.in. działania na rzecz eliminacji ubóstwa, godnego życia dla wszystkich ludzi czy zwiększoną ochronę środowiska. Agenda zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015. Wypracowanie założeń Agendy odbywało się w drodze międzynarodowych negocjacji wybitnych osobistości z całego świata, a sama agenda została uzgodniona przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ.

Ta Agenda dotyczy wszystkich ludów, nikogo nie pomijając. Jest planem działań na rzecz eliminacji ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie, nieodwracalnie i raz na zawsze. Dąży do zapewnienia pokoju i dobrobytu oraz do powstania partnerstw, a sedno Agendy stanowią ludzie i nasza planeta. Zintegrowane, powiązane ze sobą i niepodzielne siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju to cele dla wszystkich ludów. Obrazują one skalę, powszechność i ludzkie ambicje wyrażone w nowej Agendzie- Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ, 2 sierpnia 2015 r.

O Przeglądzie  Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Przegląd  Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” jest twórczym rozwinięciem projektu Fundacji Res Severa pn. Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” (www.17celow.pl). Głównym celem Przeglądu jest upowszechnienie zrównoważonego rozwoju w ujęciu ONZ i Agendy 2030 oraz 17 Globalnych Celów poprzez prezentacje najciekawszych, najbardziej wartościowych i nagrodzonych filmów Festiwalu 17 Celów oraz omówienie tematu zrównoważonego rozwoju przez zaproszonych ekspertów. Tytuł Festiwalu i Przeglądu upamiętnia, popularyzuje i bezpośrednio nawiązuje do działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030 i 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). 17 Celów to nic innego jak plan rozwoju świata, realizowany przez wszystkie państwa, zarówno rozwijające się, jak i rozwinięte. Tematy zawarte w Agendzie 2030 celnie scharakteryzowała Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie w okolicznościowym telegramie: „…mają przekształcić świat na lepsze. Zrównoważone Cele Rozwoju są celami dla wszystkich ludzi i dotyczą takich kwestii jak: ubóstwo, zdrowie i edukacja, równość płci i dostęp do wody i energii, praca i wzrost ekonomiczny, przemysł i infrastruktura…” i jeszcze wiele innych, a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka.

Widzowie Przeglądu mają nie tylko możliwość poznania ciekawych realizacji filmowych wyprodukowanych przez, samorządy, NGO i przedsiębiorstwa, ale także stanowić one mogą inspirację do działania. Zespół Fundacji uznał, że najlepszą formą przekazania informacji i poruszenia ważnych kwestii edukacji globalnej jest projekcja krótkich filmów. Uczestnicy Przeglądu przez takie filmy zobaczą jakie są współczesne wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz jak każdy indywidualnie, w zespole, organizacji czy szkole może swoim działaniem wpłynąć na globalne zmiany. Prezentowane filmy mówią m.in. o problemach Południa (m.in. o minerałach konfliktu) czy o dobrych praktykach firm i organizacji pozarządowych np. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W ramach Przeglądu pokazywane są bardzo różne filmy, dotyczące właściwie każdego aspektu życia społecznego (edukacja, ekologia, pokój, prawa człowieka, itp.) a także powiązania między nimi. Do tej pory przegląd zorganizowany został w ponad 10 miastach (m.in. Warszawie, Lesznie, Kołobrzegu, Środzie Wlkp, Szamotułach). Organizatorzy starają się organizować pokazy w Tygodniu Edukacji Globalnej (3. tydzień listopada).

O Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17Celów”

www.17celow.pl

Jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom promocyjnym i reklamowym z zakresu Agendy 2030, Corporate Social Responsibility (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Tytuł Festiwalu bezpośrednio nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). Celem Festiwalu jest upowszechnienie 17 SDGs i pokazanie jak w praktyce mogą być one realizowane. Na program składają się filmy dokumentalne przedstawiające elementy zrównoważonego rozwoju oraz konkursowe filmy samorządów, przedsiębiorstw i NGO. Niezależne jury przyznaje najlepszym filmom nagrody Złotej, Srebrnej i Brązowej Tarczy. Konkursowi towarzyszą dyskusje z zaproszonymi ekspertami. Patronat nad wydarzeniem obejmują władze samorządowe, organizacje otoczenia biznesu i NGO oraz media. To wydarzenie o cechach Zielonego Wydarzenia. Festiwal został doceniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). W jubileuszowym (15) Raporcie Dobrych Praktyk o Festiwalu 17 Celów mówiono w powiązaniu CSR z SDGs. W 2016 roku Festiwal otrzymał nagrodę „Inicjatora”, jako jedna z najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych w Poznaniu. W 2019 roku Polska Izba Ekologii przyznała Fundacji CSR Res Severa nagrodę „Ekolaurów” w kategorii edukacji ekologicznej za najlepszą inicjatywę w Polsce.

O Fundacji CSR Res Severa

Nazwa Fundacji powstała z motta, które nam przyświeca:

Res severa est verum gaudium – Rzecz poważna jest prawdziwą radością(Seneka, Listy)

Fundacja CSR Res Severa powstała w marcu 2016 roku. Głównym celem Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Fundacja organizuje warsztaty, przeglądy i szkolenia związane ze zrównoważonym rozwojem i CSR. Autorskim projektem Fundacji jest Festiwal i Przegląd Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”, Przegląd Filmów GOZpodarnych związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego, warsztaty Zrównoważony Rozwój – fakty i mity oraz Przystanek CSR. W 2018 roku Fundacja przystąpiła do Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. W 2018 r. prezes otrzymała nagrodę „Człowiek Wiedzy i doświadczenia” przyznawaną przez Koalicję Prezesi-Wolontariusze (Akademia Rozwoju Filantropii). W 2019 roku prezes otrzymała nagrodę „Człowieka, który zmienia biznes” przyznawaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), najstarszą i największą organizację upowszechniającą założenia społecznej odpowiedzialności biznesu

Redakcja NowaWrzesnia.pl

do góry

Galeria