banerNW.jpg
Menu
RSS

Ogromna szansa dla pracowników Wyróżniony

fot. Powiat Wrzesiński fot. Powiat Wrzesiński

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni trwa projekt Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje, do którego nadal można się zgłaszać.

partnerluty18.gif

printernowy1032018.jpg

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 trwa od grudnia 2016 roku i jest skierowany do osób dorosłych między 25 a 64 rokiem życia. Co ważne, oferta dotyczy nie tylko mieszkańców powiatu wrzesińskiego, ale całej Wielkopolski, a udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny. Celem projektu jest umożliwienie łatwego startu na lokalnym rynku pracy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji lub potwierdzenie już posiadanych.

Do końca lutego PCEZ w ramach projektu przeszkolił już 584 osoby. Wśród nich było 38 kobiet, co cieszy, bo oferta dotyczy zawodów uważanych za typowo męskie. Przed przystąpieniem do projektu zrobiono rozeznanie na lokalnym rynku pracy, które wykazało, że poszukiwani są pracownicy z uprawnieniami spawalniczymi, energetycznymi czy obsługi wózka widłowego. Zaplanowanych zostało 15 rodzajów kursów, z czego siedem stanowiły kursy spawalnicze w różnych metodach. – Te kursy cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem – mówi dyrektor PCEZ Marek Dyba. 37 osób skorzystało z kursu spawania w metodzie TIG, 40 w metodzie MAG, 17 w metodzie MIG oraz 20 w metodzie MMA. Najwięcej osób zostało przeszkolonych na operatora wózków widłowych, aż 137. Sporo skorzystało też z kursu na uprawnienia energetyczne – 113, oraz kursu obsługi suwnic – 94 osoby. Te szkolenia każdorazowo kończą się egzaminem państwowym, a zdobycie odpowiednich kwalifikacji potwierdza wydanie certyfikatu przez jednostkę zewnętrzną – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu czy Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Egzaminem wewnętrznym zaś, potwierdzającym kompetencje zawodowe i przeprowadzanym przez PCEZ we Wrześni, kończą się kursy: metrologiczny (dotychczas ukończyło go 13 uczestników), operatora obróbki skrawaniem (31 kursantów), systemów wspomagania produkcji (10 osób) czy automatyki przemysłowej (7 uczestników).

W ramach projektu można również bezpłatnie przystąpić do egzaminu weryfikacyjnego w jednej z metod spawania, który potwierdza posiadane uprawnienia na kolejne trzy lata. Planuje się, że w sumie z tej możliwości skorzysta 120 osób. Dotychczas taki egzamin zdało 71. Wielu osobom uprawnienia kończą się w maju i czerwcu i właśnie na te miesiące przypada najwięcej zgłoszeń. Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego jest możliwość odświeżenia wiedzy, zarówno na zajęciach praktycznych, jak i teoretycznych. – Bywa tak, że pracownik posiada uprawnienia spawalnicze, ale za dużo nie spawa, bo akurat ma inne stanowisko pracy – tłumaczy Marek Dyba.

Szkolenia cały czas trwają. Na początku marca rozpoczęła się kolejna, już dziesiąta edycja kursu obsługi wózka widłowego. Cały czas można się zgłaszać – PCEZ do listopada planuje przeszkolić jeszcze ok. 350-400 osób. Co ważne jednak, w kursach mogą brać osoby, które już wzięły udział w projekcie, ale są zainteresowane dalszym podnoszeniem swoich kwalifikacji. Dzisiejszy rynek pracy często wymaga przecież od pracownika wielu umiejętności. Do końca lutego 23 osoby powróciły do projektu, czyli skorzystały z więcej niż jednego kursu. Być może, przez dynamiczny rozwój lokalnego rynku pracy, jeszcze nieco zmieni się oferta szkoleń, warto więc regularnie zaglądać na stronę PCEZ.

Rynek pracy zmienia się nie tylko pod względem poszukiwanych kwalifikacji. Kursy kierowane były nie tylko do osób pracujących, ale i bezrobotnych. Dotychczas z możliwości doszkolenia skorzystało 10 osób bezrobotnych. Jest to liczba znacznie mniejsza niż zakładano, ale przecież w naszym regionie niemalże nie ma bezrobocia (pod koniec stycznia stopa bezrobocia w powiecie wrzesińskim wyniosła 4,1%), co niewątpliwie cieszy. W projekcie wzięła też udział pewna grupa osób niepełnosprawnych. W przypadku uczestników niepełnosprawnych pochodzących spoza Wrześni warto zaznaczyć, że zwracane są im koszty dojazdu. – Zapraszamy wszystkich między 25 a 64 rokiem życia – mówi Marek Dyba. – To ogromna szansa, żeby w sposób całkowicie darmowy zdobyć lub potwierdzić umiejętności czy uzyskać odpowiednie uprawnienia, które spowodują, że pozycja w pracy będzie po prostu mocniejsza – dodaje.

Jak widać, w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej wiele się dzieje. Jeszcze większą szansę na rozwój przyniosą z pewnością zmiany, do których przygotowuje się placówka. Jesienią przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji dofinansowanej z funduszy europejskich. Jest to część ogromnego projektu rozwoju szkolnictwa zawodowego, na który powiat wrzesiński pozyskał aż 73 mln zł. Dzięki tej kwocie powstanie nie tylko Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (o którym pisaliśmy w poprzednim numerze „Przeglądu Powiatowego”), ale także m.in. zmodernizowane zostanie właśnie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Ponad 11 mln zł przeznaczonych będzie na stworzenie zupełnie nowych pracowni, m.in. językowych, elektroniki i elektrotechniki, automatyki, obróbki plastycznej maszynoznawstwa ogólnego czy programowania systemów mechatronicznych, a także wymianę niemal całego obecnie użytkowanego sprzętu.

Redakcja NowaWrzesnia.pl

źródło: Klara Skrzypczyk/Powiat Wrzesiński

do góry

Galeria