banerNW.jpg
Menu
RSS

Bezrobocie w naszym powiecie nadal niskie Wyróżniony

Bezrobocie w naszym powiecie nadal niskie

Stopa bezrobocia w powiecie wrzesińskim wyniosła na koniec maja 3,6%.

reklamy

gif 6.2019 wrz.gif

nowak2typa4.gif

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy została przedstawiona na ostatnim posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się 28 czerwca. – Powiat wrzesiński od kilku lat cechuje się dynamicznym rozwojem społeczno-gospodarczym, który kreuje coraz niższą stopę bezrobocia – powiedział dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusz Wiśniewski. – Sytuacja w ostatnich latach jest bardzo pozytywna. Stopa bezrobocia w powiecie wrzesińskim wyniosła na koniec maja 3,6% – dodał.

Na dzień posiedzenia zarejestrowanych było 1 124 bezrobotnych. W tym roku ofert pracy było o 35% mniej niż w ubiegłym – PUP dysponował 965 ofertami, w celu realizacji których wydano 2 428 skierowań do pracy. Urząd zorganizował również 27 giełd, w których uczestniczyło 589 osób. Najczęściej poszukiwano pracowników produkcyjnych, operatorów maszyn produkcyjnych, magazynierów i robotników drogowych.

Do końca maja doradcy opracowali indywidualny plan działania dla 1 154 osób, 491 osobom udzielono porad indywidualnych a 1 248 – indywidualnych informacji o zawodach. W tym roku urząd odnotował jeszcze większe zainteresowanie oświadczeniami o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom. Do dnia 19 czerwca zarejestrowano je dla 1 315 obywateli takich państw, jak Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Wydano także 62 zezwolenia na pracę sezonową.

Dotychczas PUP stosował procedurę profilowania pomocy dla bezrobotnych – każdemu z nich ustalano jeden z trzech profili, któremu proponowane były różne formy aktywizacji zawodowej. Od połowy czerwca ustawowo zrezygnowano z tego rozwiązania, dzięki czemu poszukujący pracy mogą korzystać z wszystkich form pomocy.

W tym roku PUP na finansowanie programów na rzecz walki z bezrobociem dysponuje kwotą w wysokości ponad 3 mln 675 tys. zł. Do 19 czerwca objął działaniami aktywizacyjnymi 360 bezrobotnych. Najwięcej, bo 268 osób zostało skorzystało z możliwości odbycia stażu. 9 osób zostało skierowanych na prace interwencyjne, 10 na prace społecznie użyteczne, 15 wykonywało roboty publiczne. Ze szkoleń skorzystało dotychczas 12 osób, z bonów szkoleniowych – 7, a z bonów na zasiedlenie – 2. Urząd udzielił 30 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także zrefundował 5 stanowisk pracy.

Choć dynamika spadku bezrobocia nie jest obecnie tak intensywna, to nadal można śmiało mówić o bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim. Dzięki programom unijnym realizowanym przez PUP bezrobotni mogą nie tylko znaleźć pracę, ale też podnieść swoje kwalifikacje. – Ma to znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny powiatu – podsumował Eugeniusz Wiśniewski.

źródło: Powiat Wrzesiński/Klara Skrzypczyk

(na podstawie informacji z PUP)

do góry

Galeria