banerNW.jpg
Menu
RSS

Kolejny krok w Miłosławiu. Zapisz swoją pociechę Wyróżniony

fot. NowaWrzesnia.pl fot. NowaWrzesnia.pl

Po Nowym Folwarku czas na następne zawody dla dzieci ze szkół podstawowych. W imieniu Stowarzyszenia Pomagam Aktywnie zapraszamy tym razem do Miłosławia (hala w Bugaju). Lekkoatletyczna impreza dla najmłodszych adeptów odbędzie się w niedzielę, 20 listopada. Start jest bezpłatny. Zapisy trwają do 16 listopada. Patronem NowaWrzesnia.pl.

parnter30082016.gif

hairsystem1092016.jpg

ZOBACZ również:

Tak dzieci stawiają sportowe kroki (GALERIA/VIDEO)

REGULAMIN ZAWODÓW PIERWSZY KROK Z KRÓLOWĄ SPORTU

Miłosław, 20 listopada 2016 r. (niedziela)

1.Cel zawodów

 • stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół podstawowych, głównie z terenu powiatu wrzesińskiego
 • popularyzacja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu
 • podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej
 • kształtowanie postaw „zdrowej” rywalizacji

2.Organizator

 • Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie

3.Partnerzy

 • Powiat Wrzesiński
 • Szkoła Podstawowa w Miłosławiu

4.Patronat medialny

- NowaWrzesnia.pl

5.Termin i miejsca zawodów

 • 20 listopada 2016 r.
 • Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, Bugaj 7, 62-320 Miłosław

Program minutowy:

9.00 – 9.35 weryfikacja zawodników

9.35 – 9.40 oficjalne rozpoczęcie zawodów

9.40 – 9.55 rozgrzewka

10.00 – 13.00 rywalizacja w poszczególnych konkurencjach

13.00 – 13.30 skromny poczęstunek, dekoracja zwycięzców

6.Warunki uczestnictwa i kontakt

7.Sposób przeprowadzenia zawodów

 • planuje się przeprowadzenie 4 konkurencji lekkoatletyczno-sprawnościowych
  (w przypadku zbyt dużej/małej liczby uczestników możliwe zmiany)
 • do klasyfikacji generalnej liczą się punkty zdobyte w 4 konkurencjach (w przypadku nieukończenia jednej z konkurencji zawodnik nie jest klasyfikowany)
 • rywalizacja odbędzie się w następujących grupach:

a) dziewczynki rocznik 2010-2008

b) dziewczynki rocznik 2007-2006

c) dziewczynki rocznik 2005-2004

d) chłopcy rocznik 2010-2008

e) chłopcy rocznik 2007-2006

f) chłopcy rocznik 2005-2004

Dzieci z rocznika 2011 i młodsze mogą uczestniczyć w zawodach, lecz klasyfikowane będą w grupach rocznik 2010-2008.

8.Nagrody

 • w każdej grupie wiekowej medale dla 3 najlepszych uczestników
 • drobne upominki dla zwycięzców
 • skromny poczęstunek dla wszystkich uczestników

9.Zasady finansowania

 • start w zawodach jest bezpłatny

10.Informacje dodatkowe

 • zawody przeprowadzone będą w formie „zabawowej”, dlatego też zapraszamy wszystkie dzieci bez względu na posiadane umiejętności
 • organizator zapewnia skromny poczęstunek dla zgłoszonych w terminie uczestników
 • organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona będzie klasyfikacja końcowa oraz możliwość zmiany harmonogramu minutowego
 • WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR !

U W A G A !

 • Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  we własnym zakresie

Dawid Spychalski

fot. NowaWrzesnia.pl

Skomentuj

Upewnij się czy umieściłeś informacje oznaczone (*). Pisanie kodem HTML jest niedozwolone.

do góry

Galeria