banerNW.jpg
Menu
RSS

Sprawdzamy gminne wydatki. Na co najwięcej? Wyróżniony

  • Napisane przez:  Redakcja NowaWrzesnia.pl
fot. Dawid Spychalski/NowaWrzesnia.pl fot. Dawid Spychalski/NowaWrzesnia.pl

Jak zapowiadaliśmy przyglądamy się budżetowi Miasta i Gminy na rok 2017. Pierwszy raz wydatki przekroczą poziom 200 milionów. Będzie to dokładnie kwota 207 653 755,75 zł. Poniżej szczegółowy podział pieniędzy. Sprawdź!

partner13122016.gif

ZOBACZ również: Sporo emocji. Radni przyjęli budżet 2017 (VIDEO)

Wydatki Miasta i Gminy w Budżecie 2017:

Rolnictwo i łowiectwo - 2 375 000,00 zł

Handel - 244 900,00

Transport i Łączność - 31 535 184,80

Turystyka - 2 500,00

Gospodarka mieszkaniowa - 7 627 524,91

Działalności usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego) - 347 000,00

Administracja publiczna 17 165 675,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 8 900,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 618 539,60

Obrona cywilna - 3 000,00

Straż miejska - 1 087 579,60

Zarządzanie kryzysowe - 2 500,00

Obsługa długu publicznego - 1 382 465,00

Różne rozliczenia - 800 000,00

Oświata i wychowanie - 65 618 080,00

Ochrona zdrowia - 1 220 000,00

Pomoc społeczna - 10 471 363,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 150 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 601 313,00

Rodzina 41 516 375,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15 996 111,44

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4 603 913,00

Kultura fizyczna - 3 368 830,00

Dawid Spychalski

fot. NowaWrzesnia.pl

źródło: inf. własna

do góry

Galeria