banerNW.jpg
Menu
RSS

Ważna sesja z nową radną Wyróżniony

fot. Klara Skrzypczyk/Starostwo Powiatwe we Wrześni fot. Klara Skrzypczyk/Starostwo Powiatwe we Wrześni

Podczas XXXVII posiedzenia Rady Powiatu Wrzesińskiego podjęto szereg ważnych uchwał. Część z nich była związana z objęciem mandatu przez nową radną – Halinę Kotyk.

lis2017.gif

stalpolbaner.png

Sesja, która odbyła się 8 listopada, rozpoczęła się od spraw związanych z wygaśnięciem mandatu radnego Stefana Tomczaka. Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego Grzegorz Kaźmierczak podziękował byłemu członkowi rady za efektywną i sumienną współpracę, wręczając mu pamiątkową statuetkę. Przypomnijmy, że Stefan Tomczak we wrześniu objął stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego. Decyzją komisarza wyborczego miejsce w radzie zajęła Halina Kotyk, która złożyła ślubowanie i po raz pierwszy w tej kadencji wzięła udział w obradach.

Przewodniczący poinformował radę o bieżących sprawach, wśród których pojawiła się informacja o uchwale sejmu w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Po złożeniu przez starostę wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym, przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał. A tych na ostatniej sesji było sporo. Dwie z nich związane były ze zmianą w składzie rady, która musiała uchwalić nowy skład komisji stałych – Rewizyjnej oraz Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Decyzją radnych w obu komisjach zasiadła Halina Kotyk. Ponadto, po rezygnacji Stefana Tomczaka, zabrakło przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Jednogłośnie wyrażono zgodę, aby tę funkcję objął Rafał Zięty, za którego kandydaturą przemawia nie tylko doświadczenie zasiadania w tejże komisji, ale również kierowanie placówką oświatową.

Edukacja była ważnym tematem posiedzenia, gdyż ze względu na wprowadzaną reformę konieczne było dokonanie zmian w powiatowej oświacie, w tym nazw szkół, co rada zatwierdziła stosownymi uchwałami. Radni nie mieli też zastrzeżeń co do zasadności wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni oraz szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni. Obie te jednostki planuje się umiejscowić w obiekcie przy ul. Leśnej we Wrześni (były biurowiec SIWL-u), modernizowanym aktualnie na potrzeby oświatowe. W uzasadnieniu do uchwały dotyczącej szkoły muzycznej Stefan Tomczak wskazał, że nowa ustawa o prawie oświatowym daje samorządom możliwość tworzenia takich placówek. – Oczekiwania społeczeństwa i rodziców idą w tym kierunku, żeby taka szkoła we Wrześni powstała. Jest to szkoła, która będzie zajmowała się kształceniem artystycznym bez podejmowania kształcenia ogólnego. Zajęcia będą się odbywały popołudniami w cyklu 6-letnim i 4-letnim – mówił Stefan Tomczak.

Wśród pozostałych decyzji przegłosowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających dotyczący wprowadzenia do nich wykonania dokumentacji projektowej ulicy Witkowskiej i Szosy Witkowskiej we Wrześni. Zmiana związana jest z inwestycjami realizowanymi przez gminę Września – w obrębie tych ulic powstaje centrum przesiadkowe oraz trwa przebudowa skrzyżowania ulicy Donaja. – Prowadzenie tych inwestycji uniemożliwia uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, a wykonanie projektu budowlanego na nieaktualnych mapach może wiązać się z szeregiem komplikacji  – argumentował kierujący Referatem Dróg Powiatowych Bartłomiej Kaczmarzewski. Radni przyjęli zmianę przy jednym głosie wstrzymującym.

Na sesji powróciła także kwestia oddziału udarowego wrzesińskiego szpitala, który został zamknięty z powodu braku finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Starosta wrzesiński zapowiedział, że po raz kolejny poruszy kwestię finansowania udarówki podczas wizyty dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ Agnieszki Pachciarz, która ma przyjechać do Wrześni 23 listopada. Ponowił także zapewnienie, że w razie konieczności, podejmie kroki, by oddział udarowy był finansowany z budżetu powiatu. – Trafiają do mnie coraz bardziej dramatyczne informacje – dla pacjentów z terenu Wrześni i okolic w trybie alarmowym poszukuje się miejsca, gdzie mogą zostać przewiezieni, aby uzyskać pomoc w sytuacji, kiedy decyduje każda godzina, każda minuta – powiedział Dionizy Jaśniewicz. Sprawa na pewno wróci na następnej sesji poświęconej sprawom szpitala. Jest ona przewidziana na 30 listopada.

Redakcja NowaWrzesnia.pl

źródło i fot: Klara Skrzypczyk/Starostwo Powiatowe Wrześni

do góry

Galeria