banerNW.jpg
Menu
RSS

Przez całą dobę będziemy biegać dla WOŚP! Wyróżniony

fot. NowaWrzesnia.pl fot. NowaWrzesnia.pl

Przed nami już 7. odsłona Sztafety po Światełko do Nieba. Każdy aktywnie może wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wystarczy pojawić się na bieżni przy ul. Kaliskiej i wrzucić datek do puszki. Nie liczą się kilometry, liczą się chęci! Start 14 stycznia o godz. 20:00. Partnerami imprezy NowaWrzesnia.pl i NWTV.pl. Zaprasza m.in. Klub Biegacza Kosynier.

partner13122016.gif

ZOBACZ tak było ostatnio:

WOŚP: Wrzesińska sztafeta wystartowała! (GALERIA)

24. Finał WOŚP we Wrześni! (RELACJA NA ŻYWO)

Regulamin 24-godzinnej Sztafety Po Światełko Do Nieba Września 14-15.01.2017 r.

I. Organizatorzy:
- Klub Biegacza „Kosynier” Września
- Współorganizatorzy:
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni
- Wrzesiński Ośrodek Kultury
- Wrzesińskie Obiekty Sportowo Rekreacyjne
- Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Września

II. Cel imprezy:
- wsparcie finansowe XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- popularyzacja zdrowego stylu życia
- popularyzacja biegania i nordic walking jako form całorocznego aktywnego wypoczynku.

III. Termin: 14-15 stycznia 2017 r. (sobota-niedziela) – od godz. 20:00 (sobota) – do 20:00 (niedziela).

IV. Miejsce biegu: Stadion ZSTiO im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni ul. Kaliska 2a.

V. Limit czasu: Każdy biega dystans według własnego uznania w czasie trwania imprezy, tj. w ciągu 24 godzin.

VI. Sprawy finansowe
1 Opłata startowa wynosi:
- 40 zł dla osób, które dokonają zgłoszenia do 7 stycznia 2017 r. i w pakiecie startowym chcą otrzymać pamiątkową koszulkę, medal oraz numer startowy. Organizator przewidział kwotę 5 zł od każdej koszulki jako darowiznę na rzecz zbiórki do puszki WOŚP.
- 20 zł dla osób, które dokonają zgłoszenia do 7 stycznia 2017 r. i w pakiecie startowym chcą otrzymać pamiątkowy medal oraz numer startowy,
- 60 zł dla osób, które dokonają zgłoszenia w biurze zawodów i w pakiecie startowym chcą otrzymać pamiątkową koszulkę, medal oraz numer startowy,
- 25 zł dla osób, które dokonają zgłoszenia w biurze zawodów i w pakiecie startowym chcą otrzymać pamiątkowy medal oraz numer startowy,
- 2 zł dla osób, które dokonają zgłoszenia do 7 stycznia 2016 r. lub w biurze zawodów i w pakiecie startowym chcą otrzymać numer startowy

oraz dobrowolne datki do puszki WOŚP.

2. Opłatę startową należy wpłacać na konto firmy obsługującej zapisy:
T4R Marcin Chwiłkowski, Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września, nr konta bankowego:
ING Bank Śląski O/Września: 31 1050 1852 1000 0092 0919 6642 lub za pomocą płatności on-line PayU.
3. W tytule wpłaty/przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko i miejsce zamieszkania uczestnika, którego opłata startowa dotyczy.
4. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

VII. Uczestnicy:
- uczestnikiem może zostać każda osoba wyrażająca wolę biegania;
- uczestnikami mogą zostać osoby uprawiające nordic walking. W tym przypadku są one zobowiązane do przemieszczania się tylko i wyłącznie z kijkami zakończonymi gumowymi nakładkami;
- dzieci do 13 roku życia mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
Uwaga: dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 13-18 lat mogą uczestniczyć w biegu samodzielnie po przedłożeniu przy zapisie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

VIII. Współzawodnictwo zespołów:
1. W ramach Sztafety przewidziane jest współzawodnictwo zespołów,
2. W skład zespołu wchodzi nieokreślona ilość zawodników,
3. Zwycięży ten zespół, który w ciągu 24 h przebiegnie łącznie największą ilość kilometrów.
4. Każdy zespół otrzyma pałeczkę. Zawodnik, który będzie kończył swój bieg przekazuje pałeczkę następnemu reprezentantowi a u sędziego zawodów składa oświadczenie dotyczące ilości przebiegniętych kilometrów. Do klasyfikacji końcowej liczony będzie wyłącznie wynik zawodnika biegnącego z pałeczką,
5. Dopuszczalne są przerwy w ciągłości sztafety,
6. Współzawodnictwo zespołów zostanie rozegrane w przypadku zgłoszenia się do rywalizacji ściśle określonej liczby zespołów. Organizator dopuszcza udział wyłącznie 5 zespołów,
7. Zgłoszenia będą przyjmowane indywidualnie pod nr tel. 501 652 958,
8. Wpisowe za udział w rywalizacji to 100 zł do puszki WOŚP płatne przy odbiorze pałeczki w biurze zawodów.
9. Każdy zespół uczestniczący w rywalizacji otrzyma od Organizatora nagrodę niespodziankę z certyfikatem oraz własnoręcznym podpisem Jurka Owsiaka.

IX. Zgłoszenia:
- zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie www.time4run.com.pl do 7 stycznia 2017 r. do godz. 24.00 lub w dniu zawodów w biurze: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Kaliska 2a od godz. 18.00 i przez czas trwania sztafety do godz. 19.50 w dniu 10 stycznia (niedziela).
Numer startowy i pakiet należy odebrać w sekretariacie zawodów w dniu biegu w biurze mieszczącym się na stadionie ZSTiO im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni ul. Kaliska 2a. Zapisy w dniu sztafety prowadzone będą od g. 18:00.
UWAGA!!! 14 stycznia (sobota) zapisy zostaną przerwane o g. 19.30 i wznowione o g. 20.15.

X. Medale, pamiątkowe koszulki i numer startowy:
- Organizator przewiduje pamiątkowe medale, koszulki i numery startowe dla osób, które dokonały zapisu na bieg poprzez stronę internetową i opłaciły wpisowe. Dla osób dokonujących zapisu w biurze zawodów organizator przewidział tylko 150 medali, 50 koszulek i 200 numerów startowych. Tylko zgłoszenie poprzez stronę internetową gwarantuje otrzymanie pełnego pakietu startowego.
- Warunkami do uzyskania medalu są: pokonanie dystansu min. 1 km, dokonanie wpłaty wpisowego oraz wrzucenie dowolnej kwoty do puszki WOŚP (limit dystansu nie dotyczy nieletnich).
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kryteriów przyznawania medali.

XI. Zabezpieczenie biegu:
- bieg zabezpieczą wolontariusze oraz członkowie KB „Kosynier” Września;
- podczas biegu zapewniamy pomoc medyczną;
- organizator nie ubezpiecza uczestników biegu;
- organizator ma prawo zdjąć z trasy i wykluczyć z biegu uczestnika nieprzestrzegającego przepisów niniejszego regulaminu.

XII. Uwagi końcowe:
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
- wszelkie spory rozstrzyga Organizator;
- wszystkich startujących obowiązują aktualne badania lekarskie lub w razie ich braku podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność;
- klasyfikacji będzie podlegać tylko ilość kilometrów przebiegniętych przez wszystkich uczestników sztafety razem; osobna klasyfikacja dotyczyć będzie zawodników nordic walking;
- wszystkie informacje, zmiany regulaminu oraz końcowy komunikat znajdować się będą na stronie internetowej KB „Kosynier” Września – www.kb-kosynier.pl;
- wszelkich informacji w sprawie sztafety udziela komandor sztafety Robert Klimczak tel. 501 652 958

Miłych wrażeń na trasie sztafety życzą ORGANIZATORZY

Strona z zapisami time4run.com.pl

sztafetawosp2017.png

sztafetamedal2017.png

Dawid Spychalski

fot. NowawWrzesnia.pl

źródło: inf. własna

Skomentuj

Upewnij się czy umieściłeś informacje oznaczone (*). Pisanie kodem HTML jest niedozwolone.

do góry

Galeria