Regulamin portalu informacyjnego NowaWrzesnia.pl

 1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania lokalnego portalu informacyjnego NowaWrzesnia.pl
 2. Korzystanie z portalu oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 3. Redakcja portalu NowaWrzesnia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam oraz treść komentarzy dodawanych przez użytkowników.
 4. Redakcja portalu NowaWrzesnia.pl ma prawo do usunięcia danego komentarza bez podania przyczyny.
 5. Każdy użytkownik portalu ma prawo do wyrażania swojej opinii, myśli i poglądów.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu NowaWrzesnia.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu NowaWrzesnia.pl komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu NowaWrzesnia.pl komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.).
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu NowaWrzesnia.pl komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
 10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu NowaWrzesnia.pl przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do innych prywatnych stron www.
 11. Kopiowanie i rozpowszechniane treści zawartych w portalu bez podania źródła z jakiego pochodzą jest zabronione.
 12. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z wszelkimi materiałami prosimy kierować na adres e-mail:nowawrzesnia@gmail.com
 13. Wszelkie własne artykuły i zdjęcia prosimy przesyłać na e-mail Redakcji:nowawrzesnia@gmail.com
 14. Redakcja NowaWrzesnia.pl ma prawo adiustować materiały wysłane przez czytelników przed publikacją.
 15. Redakcja NowaWrzesnia.pl ma prawo odmówić publikacji danego materiału wysłanego przez czytelnika, bez podania przyczyny.
 16. Redakcja NowaWrzesnia.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników portalu NowaWrzesnia.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą.
 17. Redakcja NowaWrzesnia.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 18. Redakcja NowaWrzesnia.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron portalu NowaWrzesnia.pl oraz możliwości usuwania artykułów i zdjęć na portalu bez podawania przyczyn takiego działania.
 19. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. NowaWrzesnia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.