Zmiany w taryfikatorze! Duża podwyżka kwot mandatów

Od 1 stycznia br. zmieniły się kwoty mandatów karnych nakładanych za popełnione wykroczenia. Zasadnym jest zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Warto również podkreślić, że każdy uczestnik drogi ma wpływ na bezpieczeństwo i każdy jest za nie odpowiedzialny – podkreśla wrzesińska policja.

Poniżej przedstawiamy wybrane naruszenia prawa:

Pieszy:

Wchodzenie na jezdnie bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd:

– na przejściu dla pieszych – 150 zł,

– poza przejściem dla pieszych – 200 zł,

Pieszy, który korzysta z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych, naraża się na mandat w wysokości 300 zł.

Pieszy wchodzący na torowisko, gdy zapory lub pół zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie naraża się na bardzo wysoki mandat – 2000 zł.

Osoby korzystające z urządzeń transportu osobistego, hulajnóg elektrycznych, muszą stosować się do znowelizowanych przepisów Prawa o Ruchu Drogowym. Wykroczenia popełniane przez tych użytkowników dróg również znalazły miejsce w taryfikatorze.

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną, lub urządzeniem transportu osobistego, przepisów o korzystaniu z chodników lub drogi dla pieszych naraża na mandat w wysokości 200 zł.

Podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną, lub urządzeniem transportu osobistego po chodniku, kierujący nim musi poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, ustępować pieszym pierwszeństwa i nie utrudniać im ruchu. Naruszenie łączy się z mandatem w wysokości 300 zł.

Znacząco wzrosły wysokości grzywien w przypadku naruszenia bezpieczeństwa pieszych

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście – 1500 zł /3000 zł.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną – 1500 zł /3000 zł.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – 1500 zł /3000 zł.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – 1500 zł /3000 zł.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu – 1500 zł / 3000 zł.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 1500 zł /3000 zł.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania – 1500 zł / 3000 zł.
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 1500 zł / 3000 zł.
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 1500 zł / 3000 zł.
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł / 3000 zł.
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 1500 zł / 3000 zł.

Kierowcy, którym zdarza się korzystać z telefonu podczas jazdy i trzymają urządzenie w ręku (rozmawiają, piszą smsa, przeglądają Facebooka, nastawiają nawigację itp.) – w tym przypadku mandat karny wzrósł do 500 zł.

Mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości wyglądają obecnie następująco

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
do 10 km/h 50 zł,
o 11–15 km/h 100 zł,
o 16–20 km/h 200 zł,
o 21–25 km/h 300 zł,
o 26–30 km/h 400 zł,

o 31–40 km/h 800 / 1600 zł,
o 41–50 km/h 1000 / 2000 zł,
o 51–60 km/h 1500 / 3000 zł,
o 61–70 km/h 2000 / 4000 zł,
o 71 km/h i więcej 2500 / 5000 zł.

Wyprzedzanie pojazdu silnikowego na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym 1000 zł.

Naruszenie zakazu wyprzedzania wyrażonego znakiem 1000 zł.

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 2000 / 4000 zł.
Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały 2000 / 4000 zł.

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2000/ 4000 zł.

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę nietrzeźwą – 2500 zł.

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę w stanie po użyciu alkoholu – 1000 zł.

Korzystanie osób nieuprawnionych z postoju w miejscu dla osób niepełnosprawnych – 800 zł.

Prowadzenie pojazdu przez osobę nie mającą do tego uprawnień – grzywna nie niższa niż 1500 zł. kwota ta wynika bezpośrednio z ustawy, dodatkowo orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

źródło: KP Policji we Wrześni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *