banerNW.jpg
Menu
RSS

Rozdzielność majątkowa a pożyczka - jakie są konsekwencje podziału majątku wspólnego? Wyróżniony

 • Napisane przez:  Artykuł zewnętrzny
Rozdzielność majątkowa a pożyczka - jakie są konsekwencje podziału majątku wspólnego?

Rozdzielność majątkowa polega na podziale dorobku obu małżonków. Intercyza może ochronić nas przed długami partnera. Możemy mieć jednak problem ze zdobyciem kredytu bankowego. Instytucje finansowe wymagają od nas posiadania stałego dochodu oraz pozytywnej zdolności kredytowej. Ile kosztuje intercyza w trakcie małżeństwa?

REKLAMY

gif 2.2019 wrz.gif

Co to jest rozdzielność majątkowa i kiedy można ją ustanowić?

Rozdzielność majątkowa to możliwość podziału wspólnego majątku. Możemy się na nią zdecydować np. po zawarciu związku małżeńskiego. Istnieje również możliwość podpisania intercyzy przed ślubem. Sporządzony w formie aktu notarialnego dokument dokładnie wskazuje, co do kogo należy w wyniku rozdzielenia bogactwa.

Pamiętajmy, że rozdzielność majątkowa może mieć różne skutki odczuwalne szczególnie wtedy, gdy będziemy wnioskować o kredyt czy pożyczki chwilówki bez zaświadczeń o dochodach.

Rozdzielność majątkowa a długi - pożyczka po podpisaniu intercyzy?

Majątek odrębny posiada zarówno zalety, jak i wady. Dokonanie podziału wspólnego kapitału przyniesie korzyść, jeśli okaże się, że nasz małżonek jest zadłużony. Dzięki rozdzielności majątkowej nie będziemy musieli odpowiadać za dług powstały na koncie partnera.

Problem może pojawić się wtedy, gdy będziemy chcieli sięgnąć po kredyt bankowy lub pożyczkę. Pracownicy instytucji finansowych wymagają od swoich klientów posiadania stałego dochodu, którego wysokość pozwoli na terminową spłatę zadłużenia. Kluczowa dla nich jest także pozytywna zdolność kredytowa. Rozpatrując wnioski o kredyt czy pożyczkę, oceniają ryzyko kredytowe na podstawie informacji na temat klienta, w tym jego:

 • wieku;
 • wykształcenia;
 • formy zatrudnienia;
 • stanowiska;
 • stanu cywilnego;
 • historii kredytowej.

Jeśli nasz dochód będzie zbyt niski, wniosek o dodatkowe pieniądze zostanie odrzucony. W takiej sytuacji nie warto dzielić majątku, a w aplikacji np. o kredyt wskazać na wysokość wspólnego kapitału.

Jak przebiega intercyza po ślubie?

Jeśli chcemy dokonać podziału majątku małżeństwa, powinniśmy przede wszystkim posiadać zgodę partnera na takie działanie. Następnie należy udać się wspólnie z małżonkiem do notariusza. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą niezbędnych dokumentów. Są to:

 • l akt zawarcia małżeństwa;
 • potwierdzenie pełnej zdolności do czynności prawnych obu stron;
 • zgodność obu stron do zawarcia rozdzielności majątkowej.

Gdy notariusz zapozna się z powyższymi dokumentami, sporządzi intercyzę (akt notarialny). Małżonkowie powinni go podpisać. Od tego momentu posiadają odrębne majętności.

Przymusowa rozdzielność majątkowa - kiedy następuje?

Nie zawsze małżonek godzi się na rozdzielność dobytku. Czy mimo to istnieje szansa, aby stworzyć odrębne majątki małżonków? Istnieje. Musimy jednak udowodnić, że partner nie zasługuje na to, aby mieć dostęp do naszych pieniędzy. Powody, dla których będziemy wnioskować o spisanie intercyzy, mogą być następujące:

 • l zaniedbywanie przez małżonka obowiązków domowych;
 • posiadanie przez małżonka nałogów;
 • brak pomocy w budowaniu poduszki finansowej.

Jeśli domagamy się przymusowej intercyzy, nie możemy zwrócić się do notariusza. Nie będzie on w stanie nam pomóc. Nasz wniosek musi zostać skierowany do sądu rejonowego, w którego okręgu małżonkowie ostatnio zamieszkiwali lub przebywali. Drugim sądem, do którego możemy skierować sprawę, jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego. Trzecią możliwością jest złożenie dokumentu w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda.

Co powinien zawierać wniosek o rozdzielność majątkową?

Dokument z uargumentowaną prośbą o intercyzę w trakcie małżeństwa, powinien zawierać najważniejsze dla sprawy dane:

 • l nazwę sądu, do którego kierujemy wniosek;
 • dane powoda;
 • dane pozwanego;
 • żądanie dotyczące ustanowienia rozdzielności majątku;
 • uzasadnienie żądania;
 • załączniki;
 • podpis.

Ile kosztuje intercyza?

Pozew o rozdzielność majątkową możemy złożyć zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i po ślubie. Warto wiedzieć, że cena w obu przypadkach jest różna. Koszt dokonania intercyzy zależy od ogólnej wartości dzielonego dobytku. Notariusz zwykle pobiera od nas opłatę w wysokości 400 zł. Do tego należy doliczyć podatek VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku dzielenia kapitału po ślubie również brana pod uwagę jest jego wysokość. Jeśli majątek małżonków nie przekracza 3 000 zł, taksa notarialna będzie wynosiła ok. 100 zł. Im wyższa wartość mienia, tym większe wynagrodzenie dla notariusza. Do opłat należy doliczyć także obowiązkowy podatek. Choć podział majątku niesie za sobą koszty, warto się z nimi zmierzyć, aby zyskać niezależność finansową i nie odpowiadać za ewentualne długi małżonka.

Czym jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Środki pieniężne osób fizycznych powiększane są głównie w wyniku wynagrodzenia za pracę. Nie każdy jest jednak zdolny do jej podjęcia choćby ze względu na chorobę czy obowiązki domowe. Kobiety często poświęcają swoją karierę zawodową na rzecz wychowania dzieci. Małżonkowie będący w takiej sytuacji mogą ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Na czym ona polega?

W czasie trwania owej rozdzielności majątki obu małżonków pomnażane są osobno. Dopiero w momencie, gdy podział majątku z wyrównaniem dorobków ustanie, jeden z małżonków (ten, który czuje, że jego kapitał nie pomnożył się w odpowiednim stopniu), może wnioskować o wyrównanie funduszu. Ma to zniwelować różnice powstałe w zysku obu małżonków. Jeśli partner nie godzi się oddać nam części swoich oszczędności, możemy złożyć w sądzie powództwo o wyrównanie dorobków. Małżonek zostanie wówczas zobowiązany do oddania nam części swojego majątku lub przeniesienia na nas praw do niego.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie - kto ma prawo do majątku po śmierci małżonka?

W wyniku małżeństwa majątki obojga ludzi łączą się. Bywa jednak, że np. mąż prowadzi ryzykowny interes i chce uchronić kapitał swojej żony. Para decyduje się więc na zawarcie rozdzielności majątkowej. Niestety mąż umiera. Czy rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie po śmierci jednego z małżonków?

Nie. Zawarcie intercyzy w żaden sposób nie wpływa na dziedziczenie. Odbywa się ono na zasadach ogólnych, zgodnie z kodeksem cywilnym lub na podstawie testamentu. Oznacza to, że majątek osoby zmarłej dzielony jest po równo między żoną, a jej dziećmi. Jeśli między małżonkami istniała wspólnota majątkowa, żona dziedziczy po zmarłym połowę majątku oraz część z drugiej połowy, przypadającej dzieciom. Ma więc prawo do ¾ majątku.

Artykuł zewnętrzny

do góry

Galeria